L’Ivace llança nous plecs de comercialització de sòl industrial de qualitat a Utiel, Xixona i Alcalà de Xivert

Amb atractives condicions i preus competitius

El parc empresarial "El Campaner" d'Alcalà de Xivert

L’Ivace ha llançat nous plecs de comercialització de sòl industrial de qualitat als parcs empresarials Nuevo Tollo a Utiel, L’Espartal III a Xixona, i El Campaner a Alcalà de Xivert. 
Contemplen diferents modalitats d’adquisició: compravenda, compravenda amb pagament ajornat i dret de superfície per a les parcel·les disponibles en aquests parcs empresarials.


Amb elles l’Ivace està ajudant al teixit empresarial en l’adquisició de sòl industrial per engegar els seus projectes contribuint així a la generació d’ocupació sostenible i de qualitat i a l’atracció d’inversions.

Aquests plecs són a més fonamentals per a impulsar el procés de recuperació de l’economia marcat per la crisi derivada de la COVID-19 perquè faciliten la implantació d’empreses i la creació de nous llocs de treball i la generació de riquesa i creixement econòmic.


Així mateix, són un exemple de l’aposta decidida i sense precedents de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i de l’Ivace per les àrees empresarials, situant-les en el centre de la política industrial i del procés de reindustrialització de la Comunitat Valenciana.


Criteris d’adjudicació
i preus


Les sol·licituds presentades per a l’adquisició de sòl industrial disponible seran objecte de valoració en concurrència competitiva i la forma d’adjudicació serà mitjançant el concurs publicat en el DOGV el passat 1 de juny.


Entre els criteris per a avaluar-les es valorarà el nombre de nous llocs de treball, el manteniment d’ocupació, la integració de personal treballador amb diversitat funcional o un altre que contemple la legislació en matèria de protecció social, així com la creació d’ocupació d’empreses d’economia solidària, comerç just, cooperatives i associacions de caràcter social.


També es tindrà en compte que l’empresa haja de desplaçar-se del nucli de població del municipi, la inversió del projecte industrial i en R+D+i i la prestació de serveis complementaris que afavorisquen a la resta d’empreses instal·lades al parc empresarial.


Els preus establits en el plec són 44 euros/m² en El Campaner, 44 euros/m² en Nuevo Tollo i 36 euros/m² en L’Espartal III.Sol·licituds

El calendari per a la presentació de les sol·licituds consta d’un total de cinc terminis. El primer d’ells abasta des del 2 de juny de 2022 fins a l’1 de juliol de 2022; el segon del 4 de juliol de 2022 fins al 30 de setembre de 2022, el tercer inclou des del 3 d’octubre de 2022 fins al 2 de desembre de 2022.


El quart termini per a presentar les sol·licituds abasta des del dia 5 de desembre de 2022 fins al 3 de març de 2023 i el cinqué termini del 6 de març de 2023 fins al 28 d’abril de 2023.


Ivace Parcs Empresarials a través de la seua pàgina web www.ivace.es actualitzarà la informació sobre la disponibilitat de les parcel·les objecte del plec de manera que puga conéixer-se la disposició de sòl industrial en cadascun dels terminis de recepció de sol·licituds fixats per al present concurs.


Les persones interessades poden presentar la seua sol·licitud en el registre general de l’Ivace (Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. Torre 2, C/ de la Democràcia, 77), o als ajuntaments dels municipis d’Utiel, Xixona i Alcalà de Xivert.

La informació sobre els plecs de comercialització es troba disponible en www.ivace.es i també es poden realitzar consultes en el telèfon 96 120 96 26 i a través del correu promocion.ivace@gva.es.

Directe