Es faran 16 noves consultes externes a l’Hospital de Vinaròs

Sanitat licita la redacció del projecte d'ampliació i la direcció facultativa de les obres

L'Hospital de Vinaròs, en una imatge d'arxiu

La Plataforma de Contractació del Sector Públic ha publicat l’anunci de licitació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per al Servei d’arquitectura i enginyeria per a la redacció dels projectes i la direcció facultativa relatiu a l’ampliació de les consultes externes de l’Hospital comarcal de Vinaròs.

D’aquesta manera s’inicia el procés d’ampliació d’aquesta àrea assistencial que consistirà a construir 16 noves consultes destinades principalment a Oftalomología, amb sala per a l’administració de medicació intravítria, i Traumalogía, amb sales de guixos i sales d’Infermeria. A més, la construcció permetrà dotar a les consultes d’un major espai assistencial i destinar zones d’espera més àmplies, amb l’objectiu de millorar l’activitat professional i l’atenció i confort de pacients.

La Plataforma de Contractació publica així mateix el Document de Plecs en el qual figura tota la documentació necessària per a la licitació, que compta amb un valor estimat del contracte de 109.469,18 euros i un termini d’execució de 12 mesos. La seva tramitació és ordinària pel procediment obert simplificat i el termini de presentació d’ofertes, segons la mateixa publicació, finalitza el dia 18 de juny de 2022, a les 14 hores.

Directe