S’actualitza el Pla de prevenció d’incendis del Parc Natural de la Tinença de Benifassà

El document detalla el pla integral d'actuacions per a la prevenció de les 5.000 hectàrees d'aquest espai protegit

La Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha aprovat el nou pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, de manera que s’actualitza el document de prevenció de les 5.000 hectàrees d’aquest espai natural.

La planificació inclou una bateria d’actuacions amb una inversió per damunt dels 12,67 milions d’euros per a la prevenció del parc natural d’acord amb les seues característiques demogràfiques, orografia del terreny, causes del foc, vegetació o relleu, entre altres.

El Parc Natural de la Tinença de Benifassà destaca pel marcat caràcter forestal i muntanyenc, així com per la qualitat de l’ecosistema en matèria de biodiversitat.

El director general de Prevenció d’Incendis Forestals, Diego Marín, ha destacat algunes partides de la inversió prevista dins del Pla d’infraestructures de prevenció, especialment els 4,5 milions d’euros per a actuacions en àrees tallafoc i faixes auxiliars i els 2,3 milions d’euros destinats a la millora i el condicionament de camins i pistes forestals.

L’actualització parteix d’una anàlisi i un diagnòstic del període 2010-2019 per a articular una planificació integral a través de 26 punts d’actuació: 13 destinats a la prevenció de les causes i 13 en el marc del Pla d’infraestructures.

El primer bloc se centra en actuacions de formació i divulgació, revisió dels plans locals de crema, suport a l’ús d’alternatives al foc en eliminació de restes vegetals i foment d’execució de faixes auxiliars.

Així mateix, inclou, entre altres mesures, la continuació i la millora de les actuacions de vigilància i detecció i també la convocatòria d’ajudes al voluntariat en prevenció d’incendis.

El Pla d’infraestructures inclou actuacions sobre àrees tallafoc, adequació i manteniment de pistes forestals i execució i adaptació de punts d’aigua.

La recuperació i el manteniment fent ús de parcel·les agrícoles, l’aprofitament ramader i l’adaptació i el manteniment d’àrees d’ús públic, així com de la interfície urbana i forestal, són altres de les mesures que s’hi preveuen.

L’Estratègia Mosaic de prevenció d’incendis està duent a terme un ampli treball d’actualització i desenvolupament dels plans dels parcs naturals. Concretament, des que va començar l’any s’han aprovat 3 plans nous, que s’afigen als 7 de 2021 i als 7 més que es van aprovar en 2020.

Directe