Morella conserva un cicle de visites a ermites i peirons

Consulta el calendari de celebracions d'aquesta primavera

Morella conserva un cicle de visites a ermites i peirons
Sant Marc encetava el cicle el 25 d'abril

Morella conserva en el seu calendari anual, un ample cicle de visites a ermites i peirons repartits per tot el seu terme municipal: és el Cicle de Rotllos i Primes, que comença el 25 d’abril per Sant Marc, i finalitzarà amb Sant Pere del Moll, a finals de juny. En aquest període de temps, totes les Denes del terme de Morella, amb els seus respectius vots, visitaran una o diverses ermites i peirons de partició o commemoratius, complint la promesa realitzada pels seus avantpassats; Que cap núvol negre arruïne les nostres collites; que l’escassetat d’aigua no minve el nostre gra; que l’abundància del líquid element no podrisca el nostre aliment. Salut i prosperitat per als camps, els bestiars i les gents que cuiden i viuen d’ells., Són aquestes les oracions que, acoblant-se a la necessitat de cada moment, es llancen als quatre punts cardinals del territori des d’on es reciten.

Normalment, les promeses van venir donades per fortes sequeres, no obstant això, en alguns casos, la tradició arrenca per altres motius. En el cas del vot de Sant Cristòfol, que fa uns pocs anys s’ha deixat de fer, la tradició va començar perquè els cinc masos que conformaven el vot es quedaven molts anys sense collita a causa de forts vendavals en aquesta zona. Alguns dels vots o promeses, servien per alleujar altres necessitats.

Així per exemple, el vot del romiatge de Sant Antoni de la Vespa a Sant Cristòfol de la Todolella, tenia un fons comú, que servia per pagar les despeses derivades de la rogativa, i també, per socórrer als veïns del vot que estigueren passant alguna dificultat: no era una almoina, sinó un préstec a baix interés. Aquestos dos s’han perdut en el temps, però encara en queden al voltant d’una dotzena que mantenen aquest cicle lligat estretament en les tasques de la terra.

↳ Calendari de rotllos i primes al terme de Morella
▸ Sant Marc de Torremiró ▸ 25 d’abril a les 12.00h
▸ Sant Pere dels Llivis ▸ 30 d’abril a les 11.30h
▸ Els Apòstols de la Llècua ▸ 1 de maig a les 13.00h
▸ Santa Creu de Font d’En Torres ▸ 3 de maig a les 17.00h
▸ Rogativa de Morella a Vallivana ▸ 7 i 8 de maig
▸ Santa Creu de La Pobleta ▸ 15 de maig a les 12.30h
▸ Sant Isidre d’Herbeset ▸ 15 de maig a les 17.00h
▸ Santa Bàrbara de Regatxol ▸ 28 de maig
▸ Sant Antoni de La Vespa ▸ 11 de juny (per confirmar)
▸ Sant Antoni de Morella La Vella ▸ 11 de juny
▸ Sant Pere del Moll ▸ 26 de juny a les 13.00

En el vot de Sant Marc de la Serra, el més important de la Dena dels Castellons, que implica a masos d’altres denes, com la Roca, Font d’En Torres i Morella la Vella, comença el cicle. Aquesta ermita data del segle XVI.

El vot més antic de tot el terme es troba a la Dena dels Llivis. És el que s’adreça a una de les primeres parròquies de la zona, la de Sant Pere, quina església es va fundar abans de 1370.

En quasi totes les cites s’obsequia als assistents en pa beneit en forma de rotllo o de prima pintada, però tant a Sant Pere dels Llivis com a Sant Pere del Moll, els membres del vot paguen una torronada, i a Sant Antoni de la Vespa, el majoral obsequia en una peça de panoli.

Directe