Es publica el calendari d’admissió i matrícula d’FP per al pròxim curs

La matriculació en FP Bàsica anirà del 15 al 21 de juliol i del 12 al 15 de setembre en els cursos d'especialització

L'IES Vilafranca, en una imatge recent

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV consultar ací el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2022-2023 dels nivells de Formació Professional impartits als centres sostinguts amb fons públics i que engloben tant l’FP Bàsica com les titulacions de grau mitjà i de grau superior, els cursos d’especialització, els programes formatius de qualificació bàsica (PFQB) i l’FP Bàsica de segona oportunitat; aquesta última, dirigida a les persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil.

La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica, tant en FP Bàsica com en els estudis de grau mitjà i superior i també en els cursos d’especialització, serà del 19 al 29 de maig.

En FP Bàsica les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 14 de juliol i la matrícula anirà del 15 al 21 de juliol. En el cas del grau mitjà i superior, el 21 de juliol es publicaran les llistes definitives i la matriculació tindrà lloc del 22 al 29 de juliol.

Pel que fa als cursos d’especialització, coneguts també com els ‘màsters’ de l’FP perquè estan dissenyats per a aprofundir en la formació una vegada acabats els estudis de grau superior, les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 26 de juliol i la matriculació tindrà lloc del 12 al 15 de setembre.

L’FP Bàsica de segona oportunitat va dirigida a totes les persones que han abandonat el sistema educatiu sense superar l’ESO i es troben inscrites en el Pla d’ocupació juvenil. La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica estarà oberta del 4 al 10 de juliol i les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 22 de juliol.

Finalment, les sol·licituds d’admissió telemàtica per a cursar els PFQB podran presentar-se del 4 al 10 de juliol, mentre que les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 25 de juliol.

La matriculació tant en FP Bàsica de segona oportunitat com en els programes formatius de qualificació bàsica tindrà lloc del 26 al 28 de juliol.

Tota la tramitació
a través de ‘telematricula.es’

El procés d’admissió en els estudis d’FP el realitza l’alumnat, o les seues famílies en el cas que les persones aspirants siguen menors d’edat, i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder fer la baremació i la determinació del centre educatiu.

Aquest procediment es tramita de manera telemàtica en l’espai web ‘telematricula.es’. En aquests moments, la Conselleria treballa en l’actualització de la plataforma, que estarà habilitada perquè estiga en funcionament en el calendari previst d’admissió que s’ha assenyalat.

L’espai web inclourà tota la informació per a realitzar el procediment d’admissió telemàtic, així com les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir per a fer el tràmit. En breu se n’informarà en detall.

Directe