Fins a 4.500 euros per a desempleats que tinguen projectes innovadors

La subvenció de LAbora té un pressupost total d'1.460.000 euros

Una imatge d'arxiu de Labora, a Vilafranca

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, oferirà ajudes de fins a 4.500 euros a les persones desocupades que decideixin emprendre per a desenvolupar una activitat innovadora. Labora ha dotat aquesta acció amb 1.460.000 euros.

Podran optar a aquesta ajuda les persones desocupades inscrites en Labora que hagen iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener d’enguany i que oferisquen una proposta innovadora. Es consideren iniciatives innovadores les següents:

▸ Projectes empresarials que ofereixin alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents
▸ Activitats empresarials o professionals en les quals es detecti una falta d’oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vagi a prestar serveis
▸ Idees de negoci, en sectors madurs, que donin resposta a necessitats no cobertes

Aquest caràcter innovador precisarà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, que tindrà incloure’s en la sol·licitud (consultar aquí).

La convocatòria inclou diferents imports en funció de les circumstàncies personals de cada sol·licitant. És per això que s’ha proposat una ajuda general de 2.500 euros per a persona desocupades, import que s’incrementa en els següents casos:

▸ Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
▸ Persones desocupades amb diversitat funcional o discapacitat: 3.500 euros
▸ Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros

Aquestes quanties augmenten en 500 euros en el cas de dones. La sol·licitud per a percebre l’ajuda pot realitzar-se a través de la web del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (consultar aquí) o a través dels registres habilitats de la Generalitat.

Aposta per
l’emprenedoria

Labora està apostant per l’emprenedoria i per la creació d’un teixit empresarial enfocat al futur i les noves tecnologies i, en aquesta línia, es va publicar al gener una ajuda amb els fons europeus del Pla de Transformació i Resiliència per a ajudar a desenvolupar l’activitat en un municipi despoblat de la Comunitat o dur a terme un projecte que fomente la digitalització o la transició ecològica. El termini per a sol·licitar aquesta ajuda continua obert.

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha posat a la disposició de la ciutadania una ‘newsletter’ on les persones inscrites reben informació en el seu correu electrònic sobre ajudes, ocupació i formació.

Directe