La llúdria deixa de ser una espècie amenaçada a la Comunitat Valenciana

S'ha detectat la seva presència en 725 quilòmetres de rius valencians, entre ells el Bergantes, 214 quilòmetres més que en 2014

Una parella de llúdries al riu Bergantes / Foto: German Francés

La llúdria (‘Lutra lutra’) ha recolonitzat en els últims anys zones de la Comunitat Valenciana on va deixar d’habitar fa dècades i altres en les quals mai va haver-hi constància d’ella, havent-se detectat la seva presència en el 40% del territori valencià.

Així es desprèn del treball de sondeig dut a terme per la Conselleria de Transició Ecològica, que destaca que s’han trobat evidències d’aquest mamífer aquàtic no solament en rius, sinó també en àrees costaneres.

Aquest increment de les poblacions ha portat a la Conselleria a proposar la seva reclassificació (actualment està inclosa en el llistat de fauna de caràcter vulnerable) i sortida en la pròxima actualització del Catàleg d’Espècies Amenaçades de la Comunitat Valenciana, actualment en procés de tramitació.

La recuperació de la llúdria es deu a l’existència d’un hàbitat adequat, que s’ha aconseguit amb la millora de la qualitat de l’aigua dels rius valencians i de les seves riberes, dins de l’esforç de la Conselleria en el desenvolupament de projectes de conservació i protecció del medi natural.

Des del departament autonòmic, el director general de Medi natural, Julio Gómez, ha explicat que s’ha realitzat un seguiment exhaustiu de la presència de la llúdria en bona part del territori i s’ha tingut en compte en les accions desenvolupades prop dels rius per a evitar que la seva presència pogués veure’s perjudicada. Així mateix, cal esmentar l’entrada en funcionament d’estacions depuradores d’aigües residuals, que aporten als rius un cabal regenerat.

A tot això s’afegeix l’aparició del cranc americà, que ofereix aliment abundant i fàcil de capturar en petits rius de cotes mitjanes i baixes i explica la presència de llúdries en conques on no hi ha cap registre històric o en zones que mantenen petites poblacions de peixos.

Referent a això, Julio Gómez, ha destacat que en l’actualitat la distribució actual de la llúdria en la Comunitat Valenciana s’estima que ocupa uns 725 quilòmetres de rius valencians, 214 quilòmetres més que en 2014, entre ells el Bergantes.

Les referències de presència de llúdria en la Comunitat en aquests últims anys procedeixen de dades d’agents mediambientals, tècnics de parcs naturals i personal del Servei de Vida Silvestre, en alguns casos emmarcats en estudis de fototrampeo. També procedeixen de voluntariats de la Fundació LIMNE (anys 2018 i 2019), de comunicacions directes de grups ecologistes i particulars, així com de cites del banc de dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana.

Directe