La mascareta fa disminuir la grip en un 96,94%

També ha reduït la varicel·la, la tos ferina i erradica el xarampió

L’ús de la màscara, juntament amb la resta de mesures de seguretat adoptades per a evitar el contagi per Covid-19 (màscara, distància social, higiene de mans i ventilació), han portat amb si una important reducció del nombre de casos d’una altra mena de malalties que es transmeten per via respiratòria.

Així, de manera significativa, durant els anys 2020 i 2021, s’aprecia una reducció considerable quant al nombre de malalties com la grip, la parotiditis, la tos ferina o la varicel·la, tal com reflecteixen les dades del servei d’Epidemiologia de la direcció general de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. A més, el xarampió desapareix i no s’ha detectat cap cas durant l’any passat.

Segons ha manifestat Francisco Javier Roig, Cap de Servei de Vigilància i control epidemiològic de la direcció general de Salut Pública i Addiccions “aquesta disminució no es deu al COVID en si mateix sinó fonamentalment a les mesures que s’han pres per a frenar-ho, ja que són mesures genèriques per a tota malaltia de transmissió respiratòria”.

Segons les dades, des de 2019 fins avui, els casos de grip notificats a l’aplicació Anàlisi de Vigilància Epidemiològica (AVE) han disminuït un 96,94%. De fet, l’any 2019 es van notificar 80.308 casos de grip, mentre que en 2020 la xifra va baixar a 37.985 casos i en 2021 s’han registrat 2.456 casos. Les dades que recull AVE són anuals.

D’altra banda, la varicel·la cau un 82,99%. Els casos notificats a l’AVE l’any 2019 van ser 7.288, enfront dels 1.803 de 2020 i els 1.240 casos registrats en 2021. En el cas de la parotiditis (galteres) s’ha reduït un 69,54% (de 604 casos en 2019 a 329 casos en 2020, i tan sols 184 casos en 2021).

La tos ferina és una altra de les malalties la incidència de les quals s’ha reduït dràsticament. De fet, l’any 2019, es van notificar 355 casos, mentre que en 2020 la xifra va disminuir a 121 casos i l’any 2021 únicament s’han registrat 12 casos.

Finalment, en el cas del xarampió, que per norma general solen registrar-se en casos importats, ha tingut una forta influència el fet de reduir la mobilitat durant la pandèmia, ja que els casos han desaparegut. En 2019 es van detectar 29 casos de xarampió d’origen importat, mentre que en 2020 va haver-hi un cas i en 2021 cap. En aquest cas Roig apunta al fet que “en el cas del xarampió, encara que la màscara ha contribuït, el mèrit en un 99% és de la cobertura vacunal”.

Totes aquestes dades es recullen en l’aplicació Anàlisi de Vigilància Epidemiològica, una eina que recull les notificacions de les Malalties de Declaració Obligatòria (EDO).

Segons ha explicat Francisco Javier Roig, “la vigilància epidemiològica de totes les EDO ha continuat durant tota la pandèmia, així com les activitats dirigides a la confirmació microbiològica dels casos respecte als anys prepandèmics.

Disminució dels casos greus de grip

D’altra banda, els casos confirmats de grip greus, aquells que requereixen d’hospitalització, han disminuït també de manera significativa segons les dades registrades en AVE i REDMIVA (Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana).

En aquest sentit, la xarxa de vigilància recull durant la temporada de grip 2018-19 (d’octubre a maig) un total 1.054 casos de grip greus, mentre que en el període de 2019-20 els casos es redueixen a 578 i en la temporada de 2020-2021 a penes es van registrar 5 casos greus de grip. D’altra banda, durant el període de 2021-22 s’aprecia un lleuger increment de casos, ja que fins avui s’han notificat 43 casos de grip greus.

Finalment, els serveis d’urgències hospitalàries han vist també com durant el període de pandèmia s’han registrat la meitat de casos de virus respiratoris. En concret, els adenovirus, grup de virus que poden causar diferents tipus d’infeccions i també es transmeten per via respiratòria entre altres, s’han reduït de 653 mostres detectades en el període de 2018-2019 a 293 mostres confirmades en 2020-2021. D’igual manera succeeix amb el virus respiratori sincitial, que ha passat de 2.706 proves confirmades en 2018-19 a un total de 1.016 durant el període de 2020-21.

Directe