El 97,7 % dels grups d’alumnes acaba sense incidències la tercera setmana de gener

El 78,5 % dels centres educatius valencians tenen totes les aules en funcionament

Col·legi de Benicarló en una imatge d'arxiu

Durant la tercera setmana de gener el 97,7 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 21 de gener hi haja confinats un total de 903 grups de 422 centres educatius. Això vol dir que el 78,5 % dels centres educatius ha conclòs la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada s’ha determinat el confinament de 787 grups de 374 centres educatius. A més, s’han desconfinat 45 grups de 22 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 116 grups de 48 centres. Per això, el total acumulat de grups confinats és de 903 aules de 422 centres educatius.

El 6,3 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 3,1 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar que, amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu d’un altre 3,2 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, el 4,7 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè al 3,2 % del professorat que és positiu actiu cal afegir que, amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 1,5 % es troba en aïllament preventiu.

Per comarques, el 79,2 % dels centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. El 98 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, s’han confinat 258 grups de 132 centres, s’han desconfinat 12 grups de 8 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 20 grups de 9 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques d’Alacant és de 278 aules de 141 centres educatius.

A les comarques d’Alacant està confinat el 5,8 % de l’alumnat perquè hi ha un 3 % que és positiu actiu més un altre 2,8 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, el 4,8 % està confinat, ja que al 3,3 % de docents positius actius cal afegir que un altre 1,5 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de Castelló, el 73,8 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 97 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, s’ha determinat el confinament de 130 grups de 59 centres educatius, s’han desconfinat 11 grups de 4 centres i romanen confinats, d’altres setmanes, 20 grups de 10 centres educatius. Per això, el total acumulat de grups confinats a les comarques de Castelló és de 150 aules de 69 centres educatius.

El 8,2 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè al 3,8 % que és positiu es suma que hi ha un altre 4,4 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 4,3 % es troba confinat, ja que al 2,9 % de docents positius actius cal afegir que un altre 1,4 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de València, el 79,3 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 97,7 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, s’ha determinat el confinament de 399 grups de 183 centres educatius, s’han desconfinat 22 grups de 10 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 76 grups de 29 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 475 aules de 212 centres educatius.

El 6,1 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 2,9 % de positius actius més un altre 3,2 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant el 4,8 %, ja que al 3,2 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 1,6 % en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

Directe