Sanitat notifica per SMS els resultats de les proves de coronavirus

Tant per als test (PCR i antígens) fets en Atenció Primària i punts centralitzats

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública notifica per SMS els resultats de les proves diagnòstiques de coronavirus (tant PCR com a test d’antígens) realitzades en Atenció Primària i punts centralitzats de presa de mostres per a escurçar els terminis de resposta.

Al costat de la informació de si la prova és positiva o negativa, s’adjuntarà un enllaç a una adreça electrònica de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es/estrategiaactual) amb instruccions del protocol actualitzat de l’Estratègia del Sistema Nacional de Salut sobre les mesures a adoptar tant les persones contagiades com els seus contactes estrets.

Així mateix, punxant en l’enllaç indicat en el SMS s’accedirà a informació detallada sobre com realitzar correctament l’aïllament domiciliari.

Davant un resultat positiu, el pacient ha d’aïllar-se immediatament i romandre així almenys set dies des de l’inici de la simptomatologia. A més, serà contactat pel seu metge d’atenció primària.

Fins als deu dies posteriors a l’inici dels símptomes o a la data de diagnòstic, la persona amb COVID ha de limitar les seves relacions socials al màxim i usar sempre màscara.

Durant l’aïllament, la persona contagiada comptarà amb seguiment actiu realitzat des del centre de salut si es considera necessari, si té 70 o més anys, si és una persona inmunosuprimida, està embarassada o no s’ha immunitzat (perquè té la vacuna contraindicada o per qualsevol altra causa).

En tot cas, si la persona malalta adverteix un empitjorament en el seu estat, ha de contactar per telèfon amb el seu centre de salut, telefonar al 900 300 555 o, en casos greus, avisar al 112.

Al final del període d’aïllament, es considerarà d’alta clínica i laboral tret que el professional sanitari que l’atén li indiqui el contrari.

Quan han de fer quarantena
els contactes estrets?

Les instruccions contingudes en el missatge de text estableixen també que, tal com indica la nova estratègia nacional, la persona contagiada ha d’informar els seus contactes estrets que té COVID.

Si el contacte estret no està vacunat amb pauta completa o està immunodeprimit, ha de guardar quarantena. En canvi, els contactes estrets que sí que estan vacunats amb la pauta completa queden exempts de quarantena, però sí que han de limitar les interaccions socials (especialment amb població vulnerable) i usar màscara sempre.

Als contactes estrets, tal com estableix l’última actualització de l’Estratègia nacional, se’ls farà PCR o test d’antígens si pertanyen a col·lectius especialment sensibles (persones amb immunosupressió, majors de 70 anys o dones embarassades), són professionals o familiars que cuiden a aquesta població vulnerable, o si és personal sanitari o sociosanitari.

En tot cas, la persona considerada contacte estret ha d’estar atenta a la seva evolució i, si presenta símptomes, telefonar al 900 300 555.

Directe