Comencen els treballs de cens de cabra montessa a la província

El mostreig es duu a terme mitjançant l'observació des de 217 punts fixos distribuïts per la província

Comencen els treballs de cens de cabra montessa a la província

El cos d’agents mediambientals dependents de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica han començat els treballs de cens de cabra montessa a la província de Castelló.

Actualment hi ha dues subespècies de cabra montessa, la ‘Capra pyrenaica’ hispànica que ocupa tot l’arc muntanyós perimediterrani i la ‘cabra pyrenaica’ victoriae que es distribueix per les muntanyes del centre peninsular.

Per dur a terme el seguiment del cens d’aquesta espècie, es realitza un mostreig consistent en l’observació des de 217 punts fixos distribuïts per la província de Castelló i localitzats en set àrees de distribució homogènia.

A l’hora d’escollir els punts fixos d’observació, es tenen en compte factors tan importants com la bona visibilitat, l’accessibilitat i la representació territorial.

Els treballs de camp es realitzen a l’hivern coincidint amb l’època de zel d’aquesta espècie, fet que suposa que els i les Agents Mediambientals que duen a terme aquest seguiment operin en punts geogràfics alts on les temperatures solen ser molt baixes, ja que les dues hores d’observació diàries previstes en pla de treball es desenvolupen o de bon matí o durant l’ocàs.

Tots els avistaments es registren en fitxes de camp i s’ubiquen en un mapa cartogràfic on figura el nombre d’individus, sexe, classe, edat i distància de l’observador.

Un cop emplenades aquestes fitxes, la informació és processada per tal d’estimar les poblacions de cabra montessa a la província de Castelló, per tal d’identificar la tendència poblacional a cada àrea, ajustar quotes d’extracció i obtenir informació de paràmetres demogràfics bàsics com són; relació de sexes, productivitat, estructura per edats i coneixement de l’ús del territori.

Aquest treball minuciós permet millorar la informació per poder prendre decisions tècniques contra malalties com la sarna, que poden afectar aquestes espècies i també s’avança en un altre tipus d’aprofitaments com són el turístic, fotogràfic, ecològic així com en sensibilització i educació ambiental.

Aquests treballs porten realitzant-se des de l’any 2008 aplicant sempre el mateix mètode anomenat “seguiment poblacional de la cabra salvatge” a la província de Castelló

Directe