Millores a les grades de la plaça de bous per evitar filtracions

L'infermeria o les taquilles tenien problemes d'humitat amb les pluges

L’Ajuntament de Vilafranca i la Diputació de Castelló, mitjançant el conveni anual de manteniment que tenen signat per a la plaça de bous de Vilafranca han iniciat els treballs de millora a les graderies i també en altres zones del recinte. Els treballs d’enguany es centren en eliminar una sèrie de filtracions d’aigua que es produeixen per les graderies i que arriben a la infermeria o les taquilles de la plaça. Les obres tenen un pressupost de 24.000 euros.

S’espera que en dos o tres setmanes les obres estiguen acabades a la plaça de bous de Vilafranca, encara que existeixen alguns factors que les poden endarrerir. La idea és que abans que arribe el fred l’obra estiga finalitzada.

Els voltants de la plaça de bous de Vilafranca han rebut millores als darrers anys amb aquest conveni, ja que varies zones han estat adoquinades. Ara s’espera fer un tram més amb el pressupost d’aquest any 2021.

La plaça de Bous de Vilafranca va ser adquirida l’any 2007 per la Diputació de Castelló i des d’aleshores gràcies al conveni amb l’Ajuntament s’han pogut fer importants millores. Cal destacar també les obres fetes als serveis, corrals i infermeria amb ajudes de la Generalitat Valenciana amb motiu de la celebració del 75 aniversari.

Directe