Es licita la redacció del projecte d’un segon centre de salut a Vinaròs

Comptarà amb Medicina Familiar, Infermeria, Pediatria, Oftalmologia, Traumatologia, Unitat de Salut Mental i sala d'extraccions

El futur centre es construirà en aquest solar

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat en la Plataforma de Contractació la redacció del projecte i direcció d’obra d’un nou Centre de Salut integrat a Vinaròs. El cost de licitació del projecte ascendeix a 382.934 euros.

Vinaròs té en l’actualitat un únic centre de salut (al carrer Arxipreste Bono s/n) les instal·lacions de la qual no es poden ampliar. En total, la població que s’atén allí ronda les 30.000 persones, encara que la població total de Vinaròs a conseqüència dels desplaçaments des d’altres autonomies ascendeix aproximadament a més de 56.000 habitants, concentrant-se en període estival.

Així, la construcció del nou Centre de Salut integrat de Vinaròs, en una parcel·la cedida per l’Ajuntament de la ciutat, servirà per a repartir l’atenció a la ciutadania entre les dues instal·lacions i per a descongestionar l’hospital comarcal.

El centre de salut actual mantindrà la cartera de serveis (Medicina i Infermeria familiar, Pediatria, Unitat de Suport d’Odontologia, Unitat de Salut Sexual i Reproductiva, i matrones) i prestarà assistència de Medicina Familiar i Pediatria al 70-75% de la població del municipi; la resta serà atesa en el nou.

El nou Centre de Salut integrat de Vinaròs comptarà amb sis consultes de Medicina Familiar, altres tantes d’Infermeria, dues consultes polivalents, Àrea de Pediatria, consulta i sala tècnica d’Oftalmologia, consulta de Traumatologia, sala de cures/algeps, sengles sales d’extraccions i tractaments així com una altra sala per a realització de proves diagnòstiques i Unitat de Salut Mental adult/infantil (actualment aquesta atenció es realitza a l’hospital).

Per a atendre-ho, es crearan 17 noves places per a personal de Medicina, Pediatria, Infermeria, TCAE, Zeladors i auxiliars administratius, i els recursos humans de l’actual ambulatori es repartiran entre els dos centres. A més, el Punt d’Atenció Continuada del municipi es traslladarà a aquest nou espai.

El nou Centre de Salut integrat de Vinaròs estarà en funcionament en horari de matí i vesprada, i serà Punt d’Atenció Continuada (PAC) en horari de 15 h a 08 h en dies laborals i les 24 hores en festius.

Directe