El Servei d’Ajuda a Domicili ofereix atenció a 54 usuaris de Benicarló

A Benicarló, el SAD es va posar en marxa fa 31 anys

El Servei d’Ajuda a Domicili ofereix atenció a 54 usuaris de Benicarló

Aquesta setmana s’han complit 31 anys de la posada en marxa del Servei d’Ajuda a Domicili municipal, un recurs adreçat a persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada l’autonomia per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent.

A Benicarló, actualment, el SAD dona servei a 54 usuaris i usuàries a través de 5 auxiliars que ofereixen atencions personals i de suport domèstic a les persones que ho necessiten. L’atenció inclou tasques relacionades amb la cura personal (higiene, vestir-se o desvestir-se), com també la dispensació de la medicació prescrita, les compres, l’ajuda en gestions administratives o els passejos diaris.

«La majoria dels usuaris —assenyala la regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Gemma Cerdà—, són persones grans o amb discapacitat que viuen soles o que, tot i viure amb la família, necessiten ajuda per a les tasques quotidianes». «Habitualment —explica la regidora—, el servei s’ofereix de manera temporal, per un cas de malaltia o per circumstàncies puntuals, tot i que hi ha casos en què el servei esdevé quasi permanent i les auxiliars es converteixen pràcticament en un membre més de la família».

De fet, el SAD és un dels serveis més ben valorats (tant pels usuaris com pels familiars) i a l’hora un dels més demandats. En aquest sentit, la regidora constata que «fem una funció molt important, sobretot perquè podem donar el servei dins de la llar i de l’entorn habitual, la qual cosa permet que els usuaris i usuàries continuen tenint les seues rutines diàries». «És per això —ha anunciat Gemma Cerdà— que estem treballant en la creació d’una borsa de SAD que ens permetrà continuar i ampliar la prestació d’aquest servei».

Des del passat mes de desembre, el SAD municipal es complementa amb el SAD de dependència, que compta amb una treballadora dedicada exclusivament a realitzar el servei d’atenció personal i de suport a aquelles persones que compten amb un grau de dependència reconegut i han escollit aquest servei com a preferent dins del catàleg de prestacions de la Llei de Dependència.

Directe