Com t’afectaran les noves tarifes de la llum?

D'ací a un mes hi haurà tres tarifes segon l'hora del dia

Com t’afectaran les noves tarifes de la llum?
Gràfic explicatiu d'Electra Energia

“Estem a un mes de que quede establerta la nova metodologia per al càlcul de peatges elèctrics, a la qual ens hem d’adaptar les comercialitzadores i distribuïdores”, ha recordat avui l’empresa Electra del Maestrazgo a les xarxes socials.

D’aquesta manera, “els consumidors amb una potència contractada inferior a 15 kW, que són principalment domèstics i pimes, passaran a tenir discriminació horària, amb tres períodes horaris diferenciats (punta, plana i vall). D’aquesta manera, pagaran més o menys per l’electricitat segons l’hora del dia en què realitzen els seus consums; i tindran opció de contractar dues potències diferents al llarg del dia, sempre que estiguen per baix dels 15 kW”.

Aquest canvi afecta a tots, “tant als clients amb discriminació horària (DH) com els que tenien un únic preu”, apunten.

Els nous trams horaris que entraran en vigor l’1 de juny diferenciaran entre “hora valle”, la més econòmica, que serà entre les 12 de la nit i les 8 del matí; l’hora punta, amb l’electricitat més cara, serà de 10 a 14 i de 18 a 22; un tercer tram horari és l'”hora llana”, entre les 8 i les 10, les 14 i les 18 i entre les 22 i les 24. Aquestes nova tarifes per trams horaris seran de dilluns a divendres, mentre que els caps de setmana seran “valle” durant les 48 hores i també tots els festius nacionals.

I per a potències
superiors?

El canvi d’estructura de peatges suposa una simplificació dels períodes tarifaris que existien actualment. Així, les tarifes 3.0, 3.1 i 6x s’unifiquen i passen totes a tindre sis períodes diferents. Les noves tarifes a partir dels 15 kW de potència contractada seran la 3.0TD en Baixa Tensió, i les 6.XTD en Alta Tensió. A més dels períodes diaris, durant l’any hi haurà quatre temporades (fins ara hi havia dues: horari hivern i estiu), i segons la temporada s’aplicaran uns períodes o altres.

Las potencias contratadas en los diferentes períodos serán tales que la potencia contratada en un período sea siempre mayor o igual que la potencia contratada en el periodo anterior. La obligación de contratar potencias crecientes se mantiene con objeto de que los precios por período horario sean decrecientes.

Directe