Electra Energia revalida el certificat d’energia 100% d’origen renovable

La CNMC ha tornat a certificar que l'energia de l'Electra és 100% verda

La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha certificat, de nou, que Electra Energia comercialitza energia 100% verda. D’aquesta manera, l’empresa elèctrica renova el seu compromís sostenible i mediambiental, apostant per comercialitzar energia d’origen renovable.

En els inicis de l’empresa, fa un segle, l’energia elèctrica s’obtenia de la Central Hidràulica de Morellana. És a dir, tota l’energia que es distribuïa provenia d’una font d’energia renovable, l’aigua. Actualment, la Generació d’energia i la Comercialització són dues activitats separades, i ocorre el mateix amb la Distribució: un client pot contractar la comercialització a una empresa que estiga lluny de la seua xarxa de distribució.

Per això és la CNMC l’entitat que supervisa l’origen de l’energia comercialitzada i ha tornat a certificar que Electra Energia participa en el Sistema de Garanties d’Origen (GdOs) amb el 100% de tota l’energia comercialitzada provinent de fonts d’origen renovable.

Electra Energia està fent un pas decisiu en el seu compromís mediambiental. El gran objectiu era aconseguir que tota l’energia comercialitzada siga d’origen 100% verd, però cal recordar altres xicotetes accions que potencien el compromís mediambiental de l’empresa elèctrica. La digitalització i la millora del servei telemàtic amb la posada en marxa de l’Oficina Virtual, l’eliminació de paper amb la campanya “Factura sense paper” o la compra i utilització de vehicles elèctrics. També, Hidroelèctrica del Guadalop, empresa filial del Grup Electra del Maestrazgo ha dut a terme la construcció de dues plantes fotovoltaiques en Mas de les Matas i Castelserás, a Terol, que comptaran amb més de 3 MW de generació entre ambdues. Tots aquests són passos que ajuden a cuidar el planeta, combatent el canvi climàtic.

Central de Compres de
Diputació de Castelló

Electra Energia també ha resultat una de les opcions més avantatjoses en la licitació de contractes de subministrament de la Diputació de Castelló, com també va ocórrer fa dos anys. Gràcies a això, l’empresa elèctrica subministra energia 100% verd als ajuntaments i edificis públics de la província.

Directe