La Universitat Jaume I publica el llibre “La predicació de sant Vicent Ferrer a les comarques de Castelló”

Inclou sermons inèdits i noves contextualitzacions

La Universitat Jaume I publica el llibre “La predicació de sant Vicent Ferrer a les comarques de Castelló”

Publicacions de la Universitat Jaume I ha editat el llibre La predicació de sant Vicent Ferrer a les comarques de Castelló de Tomàs Martínez, una obra que s’introdueix en el context en què va viure el predicador i descriu com s’ha construït la seua llegenda de santedat a les comarques de Castelló.

L’obra, que s’inclou en la col·lecció «Biblioteca de les Aules» editada conjuntament amb la Diputació de Castelló, presenta materials i perspectives no tractades fins ara, amb sermons inèdits i noves contextualitzacions, com ara l’edició de nou sermons llatins predicats en diverses comarques castellonenques amb la traducció actual corresponent i un bon nombre d’explicacions que en faciliten la lectura.

Tot això, permet una aproximació a la realitat del personatge de Vicent Ferrer, qui va predicar per les comarques de Castelló el 1410, de camí cap a Múrcia i Castella, i el 1413, després de passar la Quaresma a València i abans de començar un itinerari per les Illes Balears.

Tomàs Martínez Romero és catedràtic de la Universitat Jaume I, membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i codirector del projecte internacional «Corpus dels trobadors» de la Unió Acadèmica Internacional.

Directe