5 milions d’euros en habitatge per a fer front al desploblament

Així ho ha anunciat a Castelló el conseller d'Habitatge Rubén Martínez Dalmau

El conseller d’Habitatge Rubén Martínez Dalmau s’ha reunit a Castelló amb la directora general de l’Agenda Valenciana antidespoblament, Avant, adscrita a Presidència, Jeannette Segarra, per a traslladar-li les polítiques que s’estan duent a terme en matèria de l’habitatge i arquitectura bioclimàtica en el marc de l’estratègia de la Generalitat per a fer front al despoblament.

Per part seua, la directora general li ha traslladat al vicepresident les propostes més significatives de l’Estratègia Avant 20-30 en matèria d’habitatge, entre elles la de desenvolupar una línia d’ajudes per a l’adquisició d’habitatges per a persones menors de 35 anys, tant en règim de lloguer com en propietat.

Així mateix, ha proposat dotar als ajuntaments de personal tècnic que puga tramitar totes les línies d’ajudes que posen en marxa les administracions; incentivar l’adquisició de primeres i segones residències a l’àmbit rural; incorporar la perspectiva demogràfica en l’elaboració de lleis i plans que afecten el territori i afavorir i millorar mecanismes de flexibilitat per a agilitar l’accés a l’habitatge.

Martínez Dalmau ha anunciat que el seu departament té compromesos més de 5 milions d’euros en actuacions per a fer front al despoblament i ha anticipat que “un milió està destinat a un nou programa d’adquisició d’habitatges per a joves en municipis de menys de 5000 habitants i que es posarà en marxa el mes vinent de juny”.

Després de la reunió, el vicepresident ha anticipat la creació d’una comissió de treball entre la Vicepresidència Segona i les tres diputacions provincials de la Comunitat per a dur a terme actuacions conjuntes en matèria d’habitatge i estratègia antidespoblament.

Jeannette Segarra ha assegurat que “som conscients que un dels problemes més greus que té la Comunitat Valenciana és la falta d’habitatges a l’interior. Sense un lloc on viure és impossible plantejar qualsevol política de recuperació de la població en aquests municipis”.

“Hem de facilitar l’accés a l’habitatge de la gent jove que vol apostar per un nou projecte de vida a l’interior i, al temps, hem de secundar tècnic als ajuntaments per a poder fer realitat qualsevol petició en aquest sentit”, ha indicat.

Incrementar els
parcs d’habitatge

Martínez Dalmau ha posat l’accent en la implantació de la xarxa Xaloc en municipis i mancomunitats com a “finestreta única de proximitat” i la importància del “tanteig i retracte per a augmentar el parc públic en els xicotets municipis”. Així mateix, a més dels habitatges per a joves, ha explicat el finançament a ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges que permeta l’ampliació dels parcs públics municipals a través del Pla Adha.

Dalmau també s’ha referit al Programa Recuperem Llars d’adquisició d’habitatges, que prioritza als municipis en risc de despoblament atenent les peticions de xicotets municipis i les seues característiques urbanes i rurals.

En aqueix sentit, els habitatges oferits, a més d’estar localitzades en edificis constituïts en règim de propietat horitzontal, poden ser unifamiliars (cases de poble) situades en el nucli urbà, en el cas de municipis menors de 10.000 habitants.

D’altra banda, el vicepresident ha destacat la modificació feta per la Conselleria de les bases per a les ajudes del programa de foment de la regeneració urbana i rural del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, gràcies a la qual s’introdueix el criteri de baremació relacionat amb la dimensió del municipi i es barema amb major puntuació als municipis amb una població menor de 20.000 habitants.

Una altra actuació implementada per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica a les quals s’ha referit Martínez Dalmau és el Pla IRTA, que està dirigit a cofinançar projectes i obres arquitectòniques tant d’edificació com actuacions urbanes que fomenten la incorporació de mesures sostenibles àmbit mediambiental, social i econòmic per a millorar la qualitat dels espais garantint el respecte al medi ambient i el benestar de les persones.

En la convocatòria de 2020, aquesta línia ha mostrat especial atenció amb els municipis en risc de despoblació de la Comunitat Valenciana, com és el cas dels municipis de la província de Castelló, com Canet lo Roig , Argelita, Catí i Geldo, que podran aconseguir fins al 95% de l’import de l’ajuda que han sol·licitat.

Per a la imminent convocatòria de 2021, el Pla IRTA compta amb un pressupost d’1.000.000 euros, destinat a particulars, promotors, ajuntaments comunitats de propietaris organitzacions sense ànims de lucre i varis.

D’altra banda, s’ha referit al Astrea, que està dirigit al foment d’actuacions sostenibles per a la transformació d’espais per a autònoms i micropimes. Aquest pla comprén una línia de préstecs bonificats que posa en marxa l’Institut Valencià de Finances al costat de la Conselleria d’Habitatge.

Tal com es recull en les bases de la convocatòria, aquesta línia inclou beneficis específics per als municipis en risc de despoblació que formen part de l’Agenda Avant. En aquest cas el tipus d’interés dels préstecs serà al 0%, mentre que per a la resta de municipis és del 0,5%.

Finalment, s’ha posat sobre la taula el Pla Conviure, a través del qual els municipis en risc de despoblació rebran una proporció major de finançament (fins al 90%) i majors puntuacions en el procés de concurrència competitiva.

Més de 5 milions en
inversions antidespoblament

Els 5.042.585 euros de l’actual exercici per a pal·liar el despoblament es desglossen de la següent manera: 1.000.000 euros per a habitatges per a joves en municipis de menys de 5000 habitants; 3.150.708 euros per a actuacions urbanes; 50.000 euros elaboració d’una plataforma virtual i, per al Pla IRTA, 251.877 euros.

A més, en l’apartat de càtedres d’innovació ecològica en la construcció s’aporten 90.000 euros; en el Pla Recuperem Llars, 500.000 euros; per a compra d’habitatge 30.000.000 euros; per al Pla Conviure, 25.000.000 euros i per al Pla IRTA, 1.000.000 euros

Directe