La MAT Morella-La Plana ja té la declaració positiva d’impacte ambiental

Ara és el moment de les al.legacions per al projecte del Clúster del Maestrazgo

L’única autopista que passe per ací, és l’autopista de Red Electrica España. Fent un poc de memòria, recordem que el primer tram que ens va aplegar, va ser la conexió Fuendetodos-Morella per Mezquita. Ara, a primers d’aquest mes de març, és va confirmar la declaració positiva d’impacte ambiental del tram de la Línia de Molt Alta Tensió (MAT), Morella-la Plana, després de 15 anys de tràmits, un tram que passarà per 16 termes municipals, entre ells Morella, Cinctorres, Castellfort, Ares, Vilafranca, Benassal, Torre d’Embessora, Atezeneta o Culla. Dies després el Butlletí Oficial de la Província publicava l’anunci on és sotmetia a informació publica l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del conjunt de 22 parcs eòlics denominat “Clúster Maestrazgo” i les seves línies d’evacuació fins a la subestació situada en terme municipal de Morella.

El peticionari és la promotora que representa a la resta de mercantils del Clúster, Energies Renovables d’Ormuz. Els parcs eolics estarien situats a Fortanete, Mosqueruela, Iglesuela del Cid, Cantavieja, Villarluengo, Tronchón, Mirambel i Puertomingalvo, però les línies d’evacuació transiten per diversos termes municipals de pobles de la nostra comarca fins arribar a Fraixemeno on és situa la subestació de Morella. El total dels parcs eòlics sumen 161 aerogeneradors.

Les infraestructures d’evacuació sumen 10 subestacions elèctriques i 14 línies d’alta tensió, i contemplen dues alternatives: una que travessa els municipis de Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Portell de Morella, Cinctorres i arriba a la subestació de Morella; i l’altra que travessa els municipis de Cantavieja, Mirambel, La Cuba, la Mata, la Todolella, Cinctorres, fins aplegar a la subestació de Morella.

L’anunci es fa públic per a coneixement general i perquè puguen ser examinats el Projecte i l’Estudi d’Impacte Ambiental i tots els documents tècnics i ambientals es poden examinar en la Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a Terol, o en la Subdelegació del Govern en Castelló. Així mateix, tota la documentació podrà consultar-se als Ajuntaments afectats. Es poden presentar al.legacions fins el 14 d’abril.

Alguns col.lectius, com és el cas de Gat i Gata per la Mata, ja s’ha manifestat totalment en contra que passe aquesta línia d’Alta Tensió pel seu terme.

Directe