La Generalitat Valenciana trau ajudes per a l’artesania

Aquesta línea del pla Resistir compta amb 7 milions d'euros de finançament

La Generalitat Valenciana ha publicat en el darrer diari oficial les condicions per a la línea d’ajudes del Pla Resistir dedicada a donar suport al sector de l’artesania. La subvenció naix com una resposta urgent a un dels sectors afectats per la COVID-19. Els artesans i oficis tradicionals han vist molt reduïda la seua activitat a causa de la pandèmia.

Aquestes ajudes es destinaran a artesans i pymes artesanes d’un total de 37 professions. Els beneficiaris rebran una quantia màxima de 7000 euros i per a poder accedir cal comptar amb el document de qualificació artesana que expedeix la Generalitat o un equivalent d’una altra administració pública que acredite la condició d’artesà en alguns d’aquests oficis als quals estan destinats les ajudes.

Mónica Oltra és la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana

Aquestes ajudes d’emergència formen part del pla resistir, dotat fins al moment amb més de 380 milions d’euros repartits en més de deu línies d’ajudes. Es calcula que més de cent trenta mil treballadors i vora setanta mil empreses i autònoms es beneficiaran d’aquest programa.

Els interessats en participar d’aquestes ajudes a l’artesania poden sol·licitar-les de l’1 al 15 de març de forma telemàtica.

Directe