Declaren reserva de fauna silvestre el monestir de Santa Maria

Les espècies d'aquesta zona de la Pobla de Benifassà compten amb protecció ambiental

Declaren reserva de fauna silvestre el monestir de Santa Maria

La conselleria d’agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica ha designat la zona del monestir de Santa Maria de Benifassà com a reserva de fauna silvestre. Aquesta denominació s’empra per a protegir extensions de territori relativament menudes que continguen poblacions excepcionals d’espècies de fauna silvestre, n’alberguen temporalment algunes en fases vitals crítiques per a supervivència, o siguen objecte de treballs continus d’investigació.

En aquest sentit a la zona del monestir queden protegides prioritàriament les següents espècies: El trencalòs, el falcó peregrí, el senglar, la cabra salvatge, el cabirol, el voltor lleonat, l’aufrany i l’àguila calçada.

Per a la correcta protecció d’aquestes espècies es prohibeix qualsevol mena de construcció no directament relacionada amb la gestió de la reserva de la fauna, excepte els terrenys del monestir. També queda prohibit avocar materials sòlids o líquids. Per altra part tampoc es podrà alterar la vegetació existent, destruir tanques, cartells o altres estructures existents ni capturar a qualsevol animal que es trobe en el territori. Tampoc es podrà modificar o destruir cap punt d’aigua existent ni circular amb vehicles fora dels camins establerts.

La caça estarà fortament regulada i només es podrà donar en situacions de control poblacional d’espècies de caça major amb autorització prèvia.

Per altra part, la creació de la reserva de fauna silvestre també preveu accions de conservació per a l’espai. En primer lloc un control de la població de les diferents espècies, així com accions en el medi natural com desbrossaments o la creació de punts d’aigua sempre que siguen necessaris. També es preveu la possibilitat de realitzar accions que fomenten el creixement poblacional de diferents espècies. Per últim, es promouran activitats de conscienciació i educació ambiental.

Directe