Peníscola elabora un catàleg de la seua pedra en sec

L'inventari d'aquests béns patrimonials busca la conservació i posada en valor

L’Ajuntament de Peníscola, a través de les seues àrees de Cultura i Patrimoni, ha encarregat l’inventariat i catalogació de tota aquesta arquitectura tradicional de pedra en sec situada en el terme municipal, primer pas per a la conservació i posterior posada en valor.

S’està elaborant un document que servirà, en primer lloc, “perquè els mateixos habitants del territori se senten identificats amb aquest testimoniatge de les seues arrels i els seus senyals d’identitat, per a convertir-se en els primers guardians i restauradors d’aquests paisatges singulars” explica l’arqueòleg col·legiat responsable de la catalogació, Antonio Ferrer, perquè, posteriorment, apunta, “aquest paisatge cultural siga, com ho va ser per als nostres avantpassats, una nova oportunitat de vida, com un nou recurs socioeconòmic territorial sostenible, i utilitzar-lo com a recurs turístic, acompanyat d’altres alternatives complementàries fonamentals com la investigació i educació”.

El catàleg
dels béns

El treball contindrà la memòria descriptiva del procés d’obtenció d’informació per a elaborar-lo, i la memòria justificativa dels criteris de catalogació seguits; els plànols d’informació, així com la descripció d’estudis i projectes complementaris previstos i una sèrie de fitxes sobre els béns etnològics.

En les fitxes de cada element catalogat amb indicació del seu nivell de protecció, s’inclouen dades identificatives del bé etnològic, descripció de les característiques constructives, estat de conservació i prescripcions per a millorar-lo, l’ús actual i l’ús proposat i se n’especificarà la destinació pública o privada.

A més s’inclouen plànols de situació del bé catalogat, element o espai protegit i fotografies d’aquest.

La pedra en sec,
“una oportunitat”

Atesa la singularitat com a part dels coneixements i activitats tradicionals del nostre territori, constitueix una tècnica constructiva sorgida d’una economia de subsistència lligada a altres activitats agrícoles i ramaderes i que exemplifica l’aprofitament dels recursos en l’entorn, per la qual cosa és procedent aplicar aquesta figura de protecció cultural com a bé de rellevància local immaterial.

Amb la declaració com a patrimoni de la humanitat, “no sols ens inspira per a la conservació sinó que ens convida a la divulgació i posada en valor a través de la creació de rutes per al disseny de les quals l’àrea d’Esports ha contribuït amb l’aportació dels coneixements de l’agrupació excursionista local, als qui vull agrair els seus coneixements i aportacions” ha explicat el mateix alcalde, Andrés Martínez, que s’ha manifestat clarament emocionat amb aquest projecte.

Aquesta setmana ha visitat algunes de les construccions amb l’arqueòleg encarregat de la catalogació i els regidors de Cultura, Ramon Simó, i Patrimoni, Jorge Rovira.

Directe