La mascareta passa a ser obligatòria per a fer esport al carrer i per zona verda

També s'ha de fer servir a la platja

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha resolt prorrogar amb lleugeres modificacions les mesures addicionals dictades en la Comunitat Valenciana per a protegir la salut de la ciutadania. Aquesta pròrroga, al costat de les modificacions, entrarà en vigor dilluns que ve 1 de febrer i s’estendran fins al dia 15 de febrer. La resolució es publicarà demà dissabte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Es manté la limitació de les reunions a casa al nucli de convivència, al carrer a dues persones i el confinament perimetral durant els caps de setmana de ciutats de més de 50.000 habitants. A més, s’amplia l’obligatorietat de la màscara a les platges urbanes i mentre es fa esport dins de nuclis de població, tant si és per la via pública com si l’activitat física es fa en una zona verda.

Les mesures estaran vigents fins a les 23.59 hores del 15 de febrer i introdueixen algunes modificacions respecte de les anteriors. Una de les novetats afecta a l’ús de la màscara que, segons s’explicita, és obligatòria per a majors de sis anys “durant la pràctica d’activitat física o de qualsevol altra activitat dins dels nuclis urbans” així com també “en els espais de naturalesa o a l’aire lliure dins de nuclis de població, platges i piscines”.

Per tant, a les platges urbanes, es pot passejar o fer activitat física mantenint la distància social, sense superar el número màxim de dues persones (excepte convivents) i sempre amb la màscara posada. En els espais de naturalesa o platges radicats fora dels nuclis urbans, la màscara és recomanable però no obligatòria.

Respecte al tancament a les 18 h de locals i superfícies comercials que venen productes o articles, es detallen quins poden romandre oberts més enllà d’aquesta hora i què poden vendre: productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, establiments farmacèutics, sanitaris, òptiques, productes ortopèdics, serveis de perruqueria i d’aliments per a animals de companyia.

A més, es tanquen saunes, spas, solàrium, banys turcs, balnearis, salons de massatges i establiments similars.

Al marge d’aquests canvis, es mantenen les mesures anteriors que estableixen que, en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, la permanència de grups de persones queda condicionada al fet que no se superi el número màxim de dues persones, tret que es tracti de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes.

A més, en domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com l’exterior, es manté que només es permeten les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència, amb les mateixes excepcions que en el cas anterior.

Les excepcions a aquestes dues limitacions són les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat, la convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells i l’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seves tipologies.

A més, també s’exceptuen les reunions de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents, o de les persones que viuen soles, que podran formar part d’una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. No obstant això, cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar a una única persona que viva sola, i la persona que viva sola podrà formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència de la mesura.

Continuen sense estar incloses en les limitacions previstes a les reunions: les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents.

D’altra banda, es mantenen les limitacions a l’entrada i la sortida de la Comunitat Valenciana, que continuen restringides excepte desplaçaments adequadament justificats.

També continua vigent des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns, i des de les 15.00 hores de la vespra dels dies festius fins a les 6.00 de l’endemà al festiu, l’entrada i sortida de persones dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants (València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana, Torrevella, Torrent, Oriola, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer, i Vila-real).

Així mateix, es prorroga la limitació a la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Totes aquestes limitacions es justifiquen per existir en la Comunitat Valenciana una transmissió comunitària, no controlada, sostinguda i amb pressió hospitalària creixent amb una ocupació, a 27 de gener, del 42,16% dels llits d’aguts i del 62,97% de llits UCI.

Directe