El 9,3 % dels castellonencs ja ha passat el coronavirus

Castelló és la província de la Comunitat amb major prevalença seguida d'Alacant, amb un 6,1,%, i València, amb el 4,6%

A la comarca es va fer l'estudi a Vallibona

El 5,7% dels valencians i valencianes hauria donat positiu en un test ràpid en algun moment de la pandèmia. Aquesta és la principal conclusió, en el que a la Comunitat Valenciana es refereix, de l’estudi de prevalença realitzat pel Ministeri de Sanitat en col·laboració amb les Comunitats Autònomes.

En la xifra acumulada després de la quarta onada, en la qual han participat prop de 50.000 persones, Canàries amb un 3,8%, Galícia amb un 4,5% i la Comunitat Valenciana amb el 5,7% són les que menor circulació del virus han tingut. En el costat oposat se situen la Comunitat de Madrid (18,6%), Castella-la Manxa (16,1%) i Navarresa amb el 14,3%. La mitjana de seroprevalença de la població espanyola se situa en el 9,9%.

La contrapartida a aquesta baixa circulació del virus en el cas valencià és que el nombre de persones que porten anticossos és menor també, per la qual cosa continuen sent susceptibles de sofrir un contagi. El 5,7% podria tenir en aquest moment anticossos enfront de la COVID-19. Una quantitat a la qual caldria restar aquelles persones infectades que han perdut ja aquests anticossos que, en l’àmbit espanyol, l’estudi xifra en un 14%. La província de Castelló, amb un 9,3% és la que més seroprevalencia posseeix, seguida d’Alacant, amb un 6,1% i València, amb el 4,6%.

A nivell d’Espanya, les xifres de seroprevalencia són majors entre el personal sanitari (16,8%) i en el grup “dones que cuiden a persones dependents en el domicili” (16,3%).

Directe