Ximo Puig anuncia el tancament de la Comunitat Valenciana

A més, hi haurà mesures més restrictives a 31 municipis, entre els que es troben Morella i Vinaròs

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous el “confinament perimetral de tota la Comunitat Valenciana a partir de les dotze del migdia d’aquest divendres i durant set dies naturals”. Puig ha assenyalat que, no obstant això, “la circulació estarà lliure de restriccions entre municipis i entre les tres províncies de la Comunitat”.

El president ha reconegut que pren aquesta decisió perquè totes les dades de la pandèmia indiquen que s’està empitjorant durant les últimes setmanes i “cal intentar canviar el xip, adoptar una nova mentalitat” per a aquest moment i intentar frenar aquesta tendència.

Mesures més restrictives
a Morella o Vinaròs

La Consellera de Sanitat Ana Barceló, per la seua banda, ha anunciat noves mesures de control de la pandèmia per a 31 municipis de la Comunitat Valenciana: quatre a la província de Castelló, dues de València i la resta d’Alacant. Un departament de salut complet, el d’Oriola i municipis importants com Elx Crevillent Ibi i Muro d’Alcoi. Bàsicament seran mesures de reducció d’aforament en reunions.
Els municipis afectats en aquest cas són: Morella, Nules, Onda i Vinaròs a la província de Castelló.

↳ Mesures relatives a vetlles i enterraments
▸ Les vetlles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, limitant el seu aforament a 1/3 amb un límit màxim, a cada moment, de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats, siguen o no convivents i sempre que es pugue garantir la distància de seguretat.
▸ La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació de la persona morta, es restringeix a un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides, a més de, en el seu cas, el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat de la persona difunta.

↳ Mesures relatives a celebracions
▸ Les cerimònies podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el 30 per cent del seu aforament amb un màxim de 30 persones.
▸ Les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin algun tipus de servei d’hostaleria i restauració, s’ajustaran al que es preveu en el present acord.

↳ Mesures relatives a establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis
▸ Els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, hauran de reduir a 1/3 l’aforament total en els establiments i locals. En el cas d’establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna d’elles, haurà de guardar aquesta mateixa proporció.
▸ En el cas dels mercats que desenvolupen la seva activitat en la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants), es podran instal·lar fins a un màxim del 50% dels llocs habitualment autoritzats, podent, alternativament augmentar l’espai disponible, de manera que es produeixi un efecte equivalent per a garantir que es mantingui la distància de seguretat i s’evitin les aglomeracions.

↳ Mesures relatives a centres i parcs comercials
▸ Els centres i parcs comercials, incloses les seves zones comunes i recreatives, han de garantir que es limiti a un 1/3 de l’aforament en cadascun dels establiments i locals comercials situats en ells.
▸ No es permetrà la permanència de clients en les zones comunes, incloses les àrees de descans excepte per al mer trànsit entre els establiments comercials.
▸ Hauran d’estar tancades les zones recreatives com a parcs infantils o similars.
▸ El que es preveu en aquest apartat no serà aplicable a l’activitat d’hostaleria i restauració que es desenvolupi en aquestes zones comunes que es regiran per les regles establertes per a l’activitat d’hostaleria i restauració en aquesta resolució.

↳ Mesures relatives als establiments d’hostaleria i restauració
▸ El consum a l’interior del local no podrà superar 1/3 de l’aforament. I el consum a les terrasses no podrà superar el 50% de l’aforament.
▸ No es permet els serveis tipus self-service o bufet.

↳ Mesures relatives als hotels i allotjaments turístics
▸ Les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics no podran superar 1/3 del seu aforament.
▸ Per als serveis de restauració, s’estarà al descrit en el punt que ordena les mesures d’establiments d’hostaleria i restauració.
▸ Allotjaments que ofereixen habitacions col·lectives: les persones pertanyents a diferents grups de convivència no podran pernoctar en la mateixa estada.

↳ Mesures relatives a les biblioteques i arxius
▸ A les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, podran dur-se a terme activitats culturals i d’estudi en sala, sempre que no se superi el 50% del seu aforament.

↳ Mesures relatives als museus i sales d’exposicions
▸ Els museus i sales d’exposicions, de qualsevol titularitat i gestió, poden acollir tant visites de públic com activitats culturals, educatives, conferències, tallers i concerts, sempre que no se superi el 50% de l’aforament autoritzat per a cadascuna de les sales i espais tancats del museu i de les sales d’exposicions.

↳ Mesures relatives a visites i altres activitats culturals en monuments i altres equipaments culturals
▸ Els monuments i altres equipaments culturals seran accessibles per al públic per a la seva visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones, sempre que no se superi el 50% de l’aforament autoritzat.

↳ Mesures relatives als cinemes, teatres o establiments destinats a actes culturals i espectacles a l’aire lliure
▸ Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais tancats similars podran desenvolupar la seva activitat amb el públic assegut i sempre que no se superi el 50% de l’aforament autoritzat en cada espai tancat. Es recomana no menjar ni beure a l’interior de les sales. Les entrades han de ser numerades i els seients preasignados amb identificació de les persones que els ocupin.
▸ En el cas de recintes i establiments en els quals se celebrin actes i espectacles a l’aire lliure, el públic ha de romandre assegut i no es podrà superar el 50% de l’aforament autoritzat.

↳ Mesures relatives a l’activitat esportiva no professional ni federada
▸ A l’interior de les instal·lacions esportives, fora de l’àmbit regulat pel Consell Superior d’Esports, no es podrà superar un 1/3 de l’aforament garantint ventilació. En les activitats grupals el màxim serà de sis persones.
▸ No es permetrà l’ús de vestuaris ni dutxes.
▸ Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

↳ Mesures relatives a activitats de guia turístic
▸ Les activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 6 persones.

↳ Mesures relatives a centres recreatius turístics, zoològics i aquaris
▸ Els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris poden obrir al públic fins al límit d’aforament del 50% en instal·lacions tancades i a l’aire lliure.

↳ Mesures relatives a congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments
▸ La celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada, es durà a terme sense superar en cap cas 1/3 de l’aforament en cadascun dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana.
▸ El que es preveu en el punt anterior serà igualment d’aplicació a la realització, per part de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, d’activitats i tallers informatius i de divulgació en l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigits a tota mena de públic, i que tinguin per objecte l’aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la I+D+i.

↳ Mesures relatives a locals i establiments en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes
▸ Podran desenvolupar-se les activitats en casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles, locals específics d’apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat recreativa de jocs i apostes conforme estableixi la normativa sectorial en matèria de joc, sempre que no se superi 1/3 de l’aforament autoritzat en cadascuna de les sales. L’ocupació màxima de cada taula serà de 6 persones.

↳ Mesures relatives a piscines recreatives
▸ Les piscines per a ús recreatiu, piscines d’hotels, allotjaments turístics i piscines d’urbanitzacions hauran de respectar el límit de 1/3 de la seva capacitat d’aforament per a les piscines tancades i del 50% en piscines a l’aire lliure tant quant al seu accés com a la pràctica recreativa.
▸ No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.

↳ Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i centres d’ensenyament no reglat
▸ L’activitat que es realitzi en aquests centres podrà impartir-se de manera presencial sempre que no se superi 1/3 de l’aforament màxim permès.

↳ Mesures relatives a centres de persones majors i persones amb discapacitat
▸ Restricció de les visites en centres residencials:
▸ Se suspendran les visites, mantenint únicament:les estrictament necessàries per raons sanitàries, les d’acompanyament en situació de defunció imminent, les d’alleujament de la descompensació neurocognitiva quan així ho consideri l’equip assistencial o les visites a residents amb infecció resolta en els últims 3 mesos, extremant les mesures de precaució.
▸ Es podrà autoritzar l’acostament de familiars amb cita prèvia per a contacte visual,
sense contacte físic i amb les màximes mesures de prevenció enfront de COVID-19 I sempre que sigui possible en espais a l’aire lliure
▸ En cap cas es permetrà l’entrada a persones amb símptomes respiratoris o febre.
▸ Se suspèn l’activitat dels centres de dia per a persones majors, centres especialitzats d’atenció als majors (CEAM), centres integrals de majors (CIM), i llars/clubs de convivència per a persones majors, independentment de la seva titularitat i tipologia de gestió.

Roda de premsa íntegra del president Ximo Puig i la consellera de Sanitat, Ana Barceló

La Comunitat Valenciana ha registrat en l’última jornada 1.529 casos confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens, que situen la xifra total de positius en 60.125 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 161 a Castelló (6.345 en total); 642 a Alacant (20.878 en total), i 726 a la província de València (32.900 en total).

Per part seva, des de l’última actualització s’han registrat 856 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l’inici de la pandèmia se situa en 57.199: 6.483 a Castelló, 19.241 a Alacant i 31.434 a València. A més, el total d’altes sense assignació ascendeix a 41.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 11.125 casos, la qual cosa suposa un 15,86% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.112 persones ingressades: 105 a la província de Castelló, amb 16 pacients en UCI; 371 a la província d’Alacant, 70 d’ells en l’UCI; i 636 a la província de València, 77 d’ells en UCI.

D’altra banda, s’han registrat 14 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.815 persones: 264 a la província de Castelló, 625 en la d’Alacant i 926 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.372.022, de les quals 1.215.587 han estat a través de PCR i 156.435 mitjançant test ràpid.

Directe