Morella rebrà 475.000 euros per a la regeneració urbana i rural (ARRUR)

Un total de sis municipis de la Comunitat Valenciana es beneficiaran l'aquestes ajudes

Una de les obres de l'anterior ARRU

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha resolt la concessió de prop de 7 milions d’euros per a les ajudes del Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbana i Rural (ARRUR) en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, convocades -mitjançant pública concurrència- el juny passat.

Les ajuden estan dirigides a millorar els teixits residencials, recuperar conjunts històrics, centres urbans, barris degradats -inclosos expressament l’infrahabitatge i el barraquisme- i nuclis rurals.

Sis municipis de la Comunitat Valenciana han estat adjudicataris d’aquesta convocatòria d’ajudes, dues més que els beneficiats en la de 2019, gràcies a l’augment de la dotació pressupostària en un milió respecte l’anterior.

Referent a això, el vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, ha expressat la satisfacció “perquè la modificació de bases que hem introduït ha servit per a afavorir que les ajudes puguin arribar també a petits municipis”.

Les ajudes tenen un caràcter pluriennal i ascendeixen a un total de 6.670.266,50 euros, dels quals 4,8 milions corresponen a l’aportació del Ministeri de Foment i 1.859.70, 60 euros a l’aportació de la Generalitat.

“Una gran notícia per
a Morella

Per municipis Xixona rebrà 1.032.759,60 euros (742.240 euros del Ministeri de Foment i 290.519,60 de la Generalitat), Alcoi 1.989.000 euros (1.326.000 euros del Ministeri i 663.000 euros de la Generalitat), Bocairent 183.000 euros (128.000 euros del Ministeri i 55.000 euros de la Generalitat), Picanya 817.118 euros (655.430 euros del Ministeri i 161.688 euros de la Generalitat), Gandia 2.173.388,90 euros (1.635.888,90 euros del Ministeri i 537.500 euros de la Generalitat) i Morella 475.000 euros (323.000 euros del Ministeri i 152.000 euros de la Generalitat).

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés ha apuntat que és “una gran notícia per la millora urbana i suport als projectes de rehabilitació de vivenda en Morella”, destacant el “molt bon treball de les regidories i equip tècnic que dóna els seus fruïts”. Alhora ha anunciat que “la propera setmana informarem detalladament de les actuacions i les ajudes”.

En el seu conjunt, les ajudes a la regeneració i renovació urbana insisteixen en el foment de la conservació, la millora de l’eficiència energètica i la implantació de l’accessibilitat universal, no sols dels edificis, sinó també de l’entorn urbà en el qual desenvolupen les seves vides les persones que habiten els mateixos.

Són subvencionables tant la rehabilitació edificatòria com la demolició i posterior reconstrucció, també els costos de reallotjament temporal que en el seu cas puguen ser necessaris per a dur a terme els objectius de la regeneració urbana.

Nivell de vulnerabilitat
de la zona i criteri de pes

Per a la concessió de les ajudes del programa ARRUR, les sol·licituds s’han valorat d’acord amb criteris tècnics objetivables. El procediment obert en règim de concurrència competitiva va donar com a resultat la presentació de 16 propostes, de les quals finalment 8 van poder ser valorades.

Respecte de la necessitat d’intervenció, el factor amb més pes ha estat el nivell de vulnerabilitat de la zona, conforme al Visor d’Espais Urbans Sensibles de la Comunitat Valenciana (VEUS). També s’ha valorat la protecció del patrimoni cultural i l’existència de deficiències en l’entorn urbà i en els edificis, com a problemes d’accessibilitat, així com la seva detecció mitjançant processos de participació ciutadana.

En relació amb la idoneïtat de les intervencions proposades, s’ha avaluat l’aplicació de la perspectiva de gènere i la proposta de mesures complementàries de caràcter social, ambiental i paisatgístic.

Així mateix, s’ha estimat positivament una major aportació econòmica per part dels ajuntaments per sobre del mínim establert per a afavorir a les unitats de convivència amb menys recursos i en situació de major vulnerabilitat.

Directe