Es reconeix a tots els valencians la seua tasca “per a prevenir i contenir el coronavirus”

Ha concedit l'Alta Distinció de la Generalitat dels Premis 9 d'Octubre al poble valencià

El Consell ha concedit l’Alta Distinció de la Generalitat dels Premis 9 d’Octubre al poble valencià pel seu paper crucial per a prevenir i contenir la transmissió del coronavirus. La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha destacat que se li dona a de totes i cadascuna de les 5.054.796 persones que habiten al País Valencià.

Així mateix, el Consell ha decidit atorgar la Distinció de la Generalitat a diversos col·lectius i es reconeix la professionalitat, sacrifici i responsabilitat social del personal de sectors que van seguir funcionant durant el més dur de la pandèmia.

D’aquesta manera, es reconeix la professionalitat, sacrifici i responsabilitat social del personal dels següents sectors:

▸ Sanitari
▸ Centres i establiments de serveis socials
▸ Sectors dedicats a la producció, distribució i comercialització de productes agroalimentaris;
▸ Empreses i serveis de transport
▸ Serveis de neteja i retirada de residus
▸ Serveis de seguretat, protecció i emergències
▸ Sector de l’ensenyament
▸ Administracions Públiques
▸ Sistema valencià de ciència, recerca i innovació
▸ Professionals i empreses del sector productiu que han reorientat la seva producció per a poder atendre la demanda de productes relacionats amb la COVID-19
▸ Sector cultural
▸ Professionals dels mitjans de comunicació
▸ Entitats i organitzacions que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de la solidaritat valenciana

Mónica Oltra informa de les distincions de la Generalitat amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre

D’altra banda, el Premi de les Lletres de la Generalitat ha recaigut en el poeta Marc Granell i Rodríguez. Granell va formar part, des dels inicis de la seva carrera com a escriptor, del grup de poetes i narradors que revolucionaria la literatura de la llengua valenciana. La fundació de la revista Cairell es va convertir en una concentració generacional d’escriptors que emmarcaria els primers passos de la generació dels 70 a València.

Finalment, el Consell ha concedit la Distinció Lluís Vives al vicepresident de la Comissió Europea, Franciscus Timmermans, per la seva gestió per a impulsar des de la Unió Europea la lluita contra el canvi climàtic i per a fer realitat l’ambiciós objectiu que Europa sigui el primer continent a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050.

Directe