La Generalitat llança el web “Aula segura”

Aquest portal resol dubtes al voltant de la tornada a les aules

La Generalitat Valenciana ha llançat la web aulasegura.es per a que estiga a disposició de pares i mares davant la tornada a les aules per al començament del curs 2020-2021. En aquest portal es poden trobar informacions rellevants i consells al voltant de com es desenvoluparan tots els aspectes del dia a dia dels alumnes als centres educatius.

Entre la informació disponible a la web es troben un gran nombre de preguntes freqüents contestades, així com l’explicació de protocols per a l’entrada i sortida dels centres, la distribució de les aules, els torns de menjador o el desenvolupament d’activitats extraescolars. També es pot trobar en el web informació al voltant dels protocols a seguir en cas d’enfermetat de l’alumnat. Abans de desplaçar-se al centre tant els professors com els alumnes s’han de prendre la temperatura i en cas de tenir febre s’ha d’informar a les autoritats sanitàries.

El web aulasegura.es ja està actiu. Comptarà també amb una central d’atenció telefònica per a resoldre més dubtes al voltant de qüestions més específiques.

Directe