No portar mascareta a la nova normalitat tindrà 100 euros de multa

El govern està preparant la llei per a quan acabe l'estat d'alarma

Tres joves amb mascareta al Castell de Morella

El Govern ja està preparant com serà la vida en quan acabe la desescalada i comence el que s’ha vingut anomenant com a nova mormalitat.

L’article 31 de l’esborrany del decret llei de la nova normalitat estableix multes de fins a 100 euros per incomplir l’obligació de l’ús de la mascareta, per tant serà considerada una infracció lleu. L’article 6 del mateix esborrany estableix que serà obligatori portar-la al carrer, a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic, sempre que no resulte possible mantindre la distància de seguretat d’entre metre i mig i dos metres, com es venia fent fins ara. També en tots els mitjans de transport, excepte en el vehicule particular si els que viatgen conviuen en el mateix domicili. Per descomptat, i com es puntualitza ja actualment, les mantenen les excepcions per a les persones amb dificultats respiratòries, discapacitats o dependents sense autonomia, persones que patisquen alteracions de conducta, causes de força major o activitats en les quals resulte incompatible l’ús de la màscara.

Les comunitats hauran
d’estar amanides per a rebrots

Les comunitats recuperen plenament les seues competències però Sanitat es reserva la potestat de prendre mesures extraordinàries davant una nova situació d’emergència sanitària.

Les Comunitats Autònomes de continuar facilitant al ministeri de Sanitat totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica del COVID-19 a més de les necessitats de recursos humans i materials.

Davant un rebrot i per la necessitat de realitzar la traçabilitat dels contactes, establiments, mitjans de transport i altres entitats, tindran l’obligació de facilitar a les autoritats sanitàries la informació de la qual disposen relativa a la identificació i dades de contacte de les persones potencialment afectades. En aquest sentit, les empreses d’autobusos, avions, trens i vaixells han de demanar un contacte a tots els passatgers amb seient assignat i guardar-lo durant quatre setmanes per si hi ha algun brot.

La nova normalitat
a les residències

Les residències, un dels principals focus del virus fins ara, “vetlaran perquè les visites i els passejos es desenvolupen en condicions que permeten en tot moment previndre els riscos de contagi”. A més, “han de presentar “un Pla de Contingència per a la covid-19 orientat a la identificació precoç de possibles casos entre residents i treballadors i els seus contactes, a la notificació immediata i a l’activació, si escau, dels procediments interns i de coordinació amb el sistema sanitari que corresponga”.

Al treball
i a l’escola

A l’entorn de treball s’hauran d’ordenació dels llocs de feina o fer torns per a evitar aglomeracions. S’han de mantindre les mesures de prevenció i higiene bàsiques en els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social o en les activitats d’hostaleria i restauració, entre altres.

Pel que fa a l’escola, s’haurà de comptar amb mesures de “desinfecció, prevenció i condicionament”, i s’haurà de prendre les mesures per a evitar aglomeracions. La distància ha hurà de ser d’entre 1,5 i 2 metres entre les persones que estiguen en el centre, és a dir, dins d’una aula amb els professors i també els propis alumnes entre ells.

El que sembla es que, en acabar l’estat d’alarma i entrar en la nova normalitat, no hi haurà restriccions de mobilitat entre territoris.

Directe