Morella acumula 45 positius i 23 morts, els números més elevats del territori

Consulta les dades de l'incidència del coronavirus als Ports, Alt Maestrat i Baix Maestrat

Tal i com va prometre en diverses ocasions el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la Conselleria de Sanitat ha fet públiques les xifres de la incidència del coronavirus per poblacions i no sols per departaments de Salut com fins ara. D’aquesta manera les dades acumulades deixen clar que la ciutat de Morella, amb el focus de contagi radicat en la Residència San Juan Bautista, acumula el major nombre de casos positius de les comarques del nord. La capital del Ports té més casos totals que poblacions molt més grans com Peníscola, Vinaròs o Benicarló.

El publicar les dades per localitats “ho hem fet ara com a senyal de transparència i quan la incidència és menor en tota la Comunitat Valenciana” i no es donaven encara “per prudència”, donat que no es vol “estigmatitzar, ja que ens havia arribat casos de ciutadans positius que s’havien vist assenyalats pels veïns un cop superat el virus i ja s’incorporaven a la vida quotidiana”. Això ha passat sobretot en els pobles més menuts pel que es demana “que la transparència no fora sinònim d’alarmisme”, diu la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Les dades es publiquen en la pàgina web de la Conselleria i s’oferirà informació del total de casos positius acumulats, diagnosticats a través de PCR i la seva taxa d’incidència. A més, s’inclourà el nombre de casos positius dels últims 14 dies i la taxa d’incidència en cada població en aquest període, mostrant així la incidència actual de la pandèmia. En aquest apartat es mostrarà també el número de morts per coronavirus en cada localitat i la taxa en funció del nombre d’habitants. D’aquesta manera, es pretén oferir una anàlisi tant diacrònica, amb les dades acumulades des de l’inici de la pandèmia, com a sincrònic, és a dir, amb la visualització de la incidència del coronavirus en l’actualitat en cada municipi.

Morella té el major número de
positius i morts dels Ports

▸ Ares del Maestrat ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Castell de Cabres ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Castellfort ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Cinctorres ▸ 2 PCR+ ▸ 1 mort
▸ Forcall ▸ 1 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Herbers ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ La Mata ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ La Pobla de Benifassà ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Morella ▸ 45 PCR+ ▸ 2 PCR+ 14 dies ▸ 23 morts
▸ Olocau del Rei ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Palanques ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Portell ▸ 4 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Sorita ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Todolella ▸ 1 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Vallibona ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Vilafranca ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Villores ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts

Un mort en tot
l’Alt Maestrat

▸ Albocàsser ▸ 4 PCR+ ▸ 1 mort
▸ Benassal ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Catí ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Culla ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Tírig ▸ 1 PCR+ ▸ 0 morts
▸ La Torre d’en Besora ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Vilar de Canes ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts

Benicarló i Vinaròs concentren la
major part dels casos al Baix Maestrat

▸ Alcalà de Xivert ▸ 11 PCR+ ▸ 2 PCR+ 14 dies ▸ 0 morts
▸ Benicarló ▸ 27 PCR+ ▸ 3 morts
▸ Càlig ▸ 2 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Canet lo Roig ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Cervera del Maestre ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ La Jana ▸ 1 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Peníscola ▸ 6 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Rossell ▸ 3 PCR+ ▸ 1 positius per PCR+14 dies ▸ 0 morts
▸ La Salsadella ▸ 1 PCR+ ▸ 1 mort
▸ Sant Jordi ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Sant Mateu ▸ 5 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Sant Rafael del Riu ▸ 2 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Santa Magdalena de Polpís ▸ 1 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Traiguera ▸ 0 PCR+ ▸ 0 morts
▸ Vinaròs ▸ 31 PCR+ ▸ 1 morts
▸ Xert ▸ 3 PCR+ ▸ 1 mort

Gràfic en temps real actualitzat diàriament

Aquestes xifres, que sumen només casos positius detectats per PCR, rebaixa notablement les dades que es donaven fins ara. El Departament de Salut de Vinaròs, per exemple, suma 145 positius amb aquest nou recompte de proves fetes, tot i que fins ahir les dades deien que n’eren fins a 236. Aquesta baixada del número deuria estar donada perquè en aquest recompte només es comptabilitzen com a tals contagis certificats amb proves fiables i no fins i tot casos sospitosos sense prova determinant com es feia fins ara.

Criteris per a la
publicació de les dades

S’ha considerat com a ubicació més fiable per a visualitzar l’impacte de la covid-19 en la Comunitat Valenciana aquella que es coneix com a ubicació de risc, és a dir, la que figura en l’enquesta epidemiològica per a fer un seguiment del virus i les actuacions pertinents en matèria de salut pública. Aquesta informació d’ubicació de risc pot diferir, en comptades ocasions, amb la ubicació de residència dels casos, informació que s’obté a través de les dades que figuren en el SIP i que, en algunes ocasions, no es correspon ni amb el lloc de contagi ni amb la permanència d’aquest cas al llarg de la malaltia.

Així doncs, es considera que és més apropiat usar la ubicació de risc per a guiar millor les actuacions a realitzar, tant en vigilància epidemiològica com en control de la infecció i, per tant, permet oferir a la ciutadania una visió més ajustada de la incidència del virus al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Les dades s’oferiran periòdicament, si bé necessitaran un decalatge d’entre 24 i 48 hores per a ser carregats en la pàgina web amb major fiabilitat. No obstant això, és necessari recalcar que les dades amb gran nivell de desagregació, com succeeix amb els municipis i també amb els departaments, són molt sensibles a qualsevol mínima variació que es pot produir a causa de diverses causes (retards en la notificació, ajustos de resultats de laboratoris, assignació de casos desconeguts o major definició en la informació de les enquestes), per la qual cosa poden produir-se petites variacions que necessiten ser verificades per a traslladar la informació de la forma més veraç possible. D’aquesta manera, l’interval d’actualització permet la reassignació de casos acumulats totals i casos acumulats en els últims 14 dies en el 99,95% dels casos.

Aquestes dades són, com fins ara, visibles gràcies a la col·laboració amb el Institut Cartográfic Valencià, dependent de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i els fitxers es poden descarregar en la pàgina web de GVA Oberta.

Només 11 municipis amb 5 o
més casos en els últims 14 dies

Entre les dades que es desprenen de la publicació per municipis, es pot observar que només 11 municipis de tota la Comunitat Valenciana han notificat cinc o més casos de coronavirus en els últims 14 dies, la qual cosa representa només el 2%. D’altra banda, 454 municipis (el 84% del total), no ha registrat cap casos en els últims 14 dies.

Directe