Educació prepara les indicacions per a les escoles que entren en fase 1

L'obertura serà només per a neteja o realització de tasques puntuals

Educació prepara les indicacions per a les escoles que entren en fase 1

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha elaborat l’esborrany de resolució per a compartir i tractar amb els representants de la comunitat educativa referent a les mesures que cal adoptar en els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics que estan situats en les àrees de salut que passen a la fase 1 de desescalada.

La proposta preveu que el 14 de maig els centres educatius que estan en les àrees que han passat a la fase 1 s’obriran només per a la realització de tasques administratives i de coordinació internes puntuals, així com recepció de material i neteja.

En el cas dels centres educatius que estan en zones del nostre territori que encara no han iniciat la desescalada de la fase 1, els centres educatius romandran tancats.

La proposta està referida a activar aquestes mesures a partir del 14 de maig als 610 centres educatius dels 283 municipis que estan en la fase 1 de desescalada determinada per les autoritats sanitàries.

A les comarques d’Alacant són 123 municipis els que es troben en la fase 1 de desescalada i, per tant, les indicacions són per als 373 centres educatius sostinguts amb fons públics dels municipis als quals pertanyen. A les comarques de Castelló són 31 municipis, que tenen 39 centres educatius; i a les de València, 129 municipis, amb 198 centres educatius.

La proposta de resolució indica, tal com ve determinat pel Ministeri de Sanitat, que les direccions dels centres educatius seran les encarregades de determinar el personal docent i el personal d’administració i serveis necessari que ha d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que establisquen, per a la realització de les tasques previstes en la fase 1 que no es puguen dur a terme mitjançant teletreball.

Les mesures preventives i d’higiene per als centres educatius públics elaborades per l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) seran adaptades pels centres privats concertats en funció del que establisquen els seus respectius serveis de prevenció, mentre que els centres docents privats no concertats adequaran aquestes instruccions en el marc de la seua autonomia.

També s’inclouen entre les activitats que cal dur a terme l’atenció, amb cita prèvia, a l’alumnat o a les seues famílies que hagen de retirar del centre material educatiu o d’un altre tipus necessari per a continuar amb les seues activitats lectives no presencials i que el personal del centre prèviament haurà d’haver preparat per a lliurar.

Les persones pertanyents als col·lectius definits pel Ministeri de Sanitat com a grups vulnerables davant de la COVID-19 no s’incorporaran en la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Aquestes persones hauran de comunicar mitjançant una declaració responsable a la direcció del centre la impossibilitat d’incorporar-se als centres.

Tampoc hauran d’assistir als centres educatius les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d’aquesta malaltia.

Les mesures preventives dictades per l’INVASSAT estableixen que durant aquesta fase 1 les persones que acudisquen als centres educatius hauran de guardar una distància mínima de seguretat de 2 metres. Educació de la Generalitat garantirà la disponibilitat de solucions hidroalcohòliques i mascaretes.

Directe