La CNMC certifica que tota l’energia d’Electra Energia és d’origen 100% renovable

Ja subministrava energia 100% verda als ajuntaments adherits a la Central de Compres de Diputació

La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha certificat que Electra Energia comercialitza energia 100% verda. Sens dubte, això és una tornada als orígens d’aquesta empresa, oferint una energia d’origen renovable. Un pas molt important amb un clar compromís sostenible i un compromís mediambiental decisiu.

En els inicis de l’empresa, fa un segle, l’energia elèctrica s’obtenia de la Central Hidràulica de Morellana. És a dir, tota l’energia que es distribuïa provenia d’una font verda, l’aigua. Actualment, aquest procés és més complex i la generació d’energia i la comercialització són dues activitats separades. Fins i tot, un client pot contractar a una comercialitzadora a una empresa que estiga lluny de la seua xarxa de distribució.

Per això és la CNMC l’entitat que supervisa l’origen de l’energia comercialitzada. Des d’ara, Electra Energia ja té els Sistemes de Garanties d’Origen (Gd0s) que certifiquen l’origen 100% verd tota l’energia comercialitzada.

Cal recordar que Electra Energia està fent un pas decisiu en el seu compromís mediambiental. El gran objectiu era aconseguir que tota l’energia comercialitzada siga d’origen 100% verd, però cal recordar altres xicotetes accions que potencien el compromís mediambiental de la nostra empresa. La digitalització i la millora del servei telemàtic amb la posada en marxa de l’Oficina Virtual, l’eliminació de paper amb la campanya “Factura sense paper” o la compra i utilització de vehicles elèctrics. Tots aquests són passos que ajuden a cuidar el planeta, combatent el canvi climàtic.

Central de Compres de
Diputació de Castelló

L’any passat, Electra Energia va resultar ser l’opció més econòmica i avantatjosa en la licitació dels contractes de subministrament elèctric de la Diputació de Castelló. L’objectiu d’aquesta era facilitar la contractació als ajuntaments. Electra Energia va presentar els preus més baixos en els sis lots en els quals va concursar, imposant-se a Iberdrola i Endesa. Des de llavors, els ajuntaments que van contractar amb Electra Energia tenen energia procedent 100% de fonts renovables.

Directe