El col·legi de Morella treballa en línia amb els alumnes

El divendres el professorat va assignar feines i treballs als alumnes

Els centres educatius de primària també continuen amb la docència tot i que d’una forma més relaxada que els instituts per l’edat dels seus alumnes i la menor necessitat que hi tenen d’avançar en la matèria. Des del col·legi la seua directora Pili Bellés ens envia l’explicació del que van haver de fer divendres on es van dedicar a que tots els alumnes agafaren allò que els podia fer falta per seguir treballant a casa durant una temporada.

Amb la gran diferència d’alumnat que hi ha en un centre d’aquestes característiques la feina s’ha atorgat a cada curs depenent de les seues necessitats educatives i especialment de la seua edat. Els últims cursos de primaria per tant sí que tenen comunicació directa amb els mestres.

En aquest moment les instruccions són igual que a la resta de centres en que els equips directius romanen en el seu lloc de treball de forma presencial i tot contacte amb pares i alumnes es farà mitjançant la web.

El Pla MULÁN també està treballant en aquests centres on disposen de diverses vies de comunicació i d’aprenentatge per mantenir l’activitat fora de les aules de forma constant. En aquest cas el portal ‘Mestreacasa’ allotja totes les webs dels centres educatius públics i serà des d’on es difondran en obert els materials per a Infantil i Primària perquè les famílies i l’alumnat puguen descarregar-los per a fer les tasques a casa. La Direcció General d’Innovació Educativa està organitzant un repositori unificat de materials i projectes, que es trobarà disponible durant els pròxims dies.

Aquesta setmana es finalitzaven les avaluacions i ara es farà de forma telemàtica perquè tothom ho puga consultar.

Tots els centres han volgut destacar que no es tracta d’unes vacances i que tant l’equip docent com els alumnes seguiran treballant fins que aquesta situació torne a la normalitat.

Directe