Els majorals de Sant Antoni passegen a Chikitón per Morella com faran cada diumenge

Amb la compra de numerets es podia tastar un poc de vi i formatge

Els majorals de Sant Antoni han tret aquest diumenge a Chikitón a passejar pels carrers de Morella. Com mana la tradició, els majorals van traure al bou que se sorteja per a la festa del foc a donar una volta pels carrers principals de Morella. Després de dos anys sense majorals la plaça tornava a veure un diumenge al bou de Sant Antoni i als organitzadors de la propera festivitat.

A més, donaven vi i formatge a tothom que s’animava a comprar un numeret. Per a traure a Chikitón i que tota la gent el veja i es puga fer fotos amb ell han de deixar-lo enllestit i preparat per l’ocasió.

Els majorals són els encarregats de què tot surta bé i demanen els permisos i contracten els segurs pertinents perquè no passe res en traure a l’animalet pels carrers.

La missió principal dels majorals és vendre numerets, així es finança la festa. A més, els compradors sempre tenen recompensa, si a fira es donava una cervesa i uns cacaus, ara el vi i el formatge que transporten en un carro de fusta són l’agraïment per col·laborar amb la festa.

Aquest any la venda de numerets va bé però sempre fa falta vendre’n més per a fer una festa de Sant Antoni el més gran possible. A partir d’aquesta setmana tots els que no tinguen numerets o que vulguen comprar-ne més tenen una cita els diumenges al matí amb els majorals 2020 i el seu bou Chikitón.

Directe