Educació destina 42 milions a ‘Xarxa Llibres’ per al proper curs

La taxa de reposició i renovació ha augmentat del 15% al 32% respecte al curs anterior

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les subvencions destinades a la reposició dels bancs de llibres gratuïts escolars per al curs escolar 2019-2020, segons es publica en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ per a centres de titularitat de la Generalitat i centres privats-concertats.

D’aquesta manera, es destinarà un total de 42.561.781 euros per a la reposició i renovació dels bancs de llibres dels centres educatius valencians sostinguts amb fons públics. Cal destacar que per al pròxim curs la taxa de reposició i renovació ha augmentat del 15 % al 32 %, respecte al curs anterior.

Els bancs de llibres de ‘Xarxa Llibres’ tenen per objectiu garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, al mateix temps, complir amb l’objectiu pedagògic d’involucrar l’alumnat i tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, amb valors com ara la solidaritat i la corresponsabilitat.

L’alumnat participant en el programa de banc de llibres no haurà de presentar cap sol·licitud per a participar en el banc de llibres 2019-2020, ja que aquesta condició es manté.

Cal recordar que en el curs 2018-2019 s’han beneficiat dels bancs de llibres de ‘Xarxa Llibres’ un total de 424.636 alumnes de centres educatius valencians; d’aquests, 51.160 alumnes de les comarques de Castelló; 220.873 de les comarques de València i 152.603 de les comarques d’Alacant.

Termini de
sol·licituds

Els centres docents de titularitat de la Generalitat hauran de comunicar a la Conselleria, a través de l’aplicació ITACA, les seues necessitats en concepte de reposició i de renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2019-2020.

Per a poder portar a terme aquesta comunicació s’habiliten dos períodes. Un període ordinari en què s’estableixen dos terminis: un, del 13 de juny al 3 de juliol de 2019, per a l’etapa d’Educació Primària i Educació Especial; i un segon, del 4 de juliol al 24 de juliol de 2019, tant per a l’etapa d’Educació Primària i Educació Especial com per a l’etapa d’Educació Secundària i Formació Professional Bàsica.

Així mateix, en el període extraordinari per a tots els estudis, hi haurà, igualment, dos terminis: un, del 25 de juliol al 30 de setembre de 2019, i d’altre, de l’1 d’octubre al 23 d’octubre de 2019, inclosos.

Termini de sol·licituds de reposició
per a centres privats-concertats

La presentació de sol·licituds per part dels centres educatius privats-concertats per a la reposició de bancs de llibres es du a terme, exclusivament, de manera telemàtica a través de l’Oficina Virtual per als Centres Educatius.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a comptar del 12 de juny de 2019.

Directe