La UPV realitza un estudi a l’aqüeducte de Morella

L'objectiu és redactar un Pla Director de la infraestructura i de l'antic cicle de l'aigua

Investigadors de la Universitat Politècnica de València es troben realitzant un estudi detallat del Aqüeducte de Morella. Utilitzant tècniques d’avantguarda es mapeja el monument per tal d’obtenir un model digital. D’esta manera es senyalaran els danys que té i les actuacions que caldria portar endavant amb més urgència.

Directe