Els Reixos arriben a Morella carregats de regals per als xiquets

Durant la cavalcada, els patges entregen en mà molts de regals, pujant als balcons

Directe