Morella diu adeu a la Verge de Vallivana al Portal de Sant Mateu

El jove Joan Pasíes s'acomiada de la patrona fins al proper Sexenni

Directe