Abilia Adell a El Sexenni de perfil

“El meu primer record d’un Sexenni és de l’any 1934, antes de la guerra”, recorda

“El meu primer record d’un Sexenni és de l’any 1934, antes de la guerra”, recorda Abilia, a qui va marcar per a sempre el fet que les Miraverges, vestides de comunió, paraven a beure a la seua casa

Directe