Els llauradors no saben què fer amb les restes de poda

Els agricultors demanen a les administracions celeritat i escoltar la veu del camp

Els agricultors denuncien que els camps estan plens de restes de poda per les restriccions i inestabilitat del govern valencià en quan a les mesures aplicades per a cremes agrícoles. Diuen que no s’ha tingut en compte les seues necessitats ni tampoc les del camp.

Ramón Mampel, execretari de La UNIÓ i agricultor de tota la vida diu que enguany la collita no ha estat de les més bones, ha vingut tard i això ha endarrerit la poda “ens hem trobat en una una decisió salomònica per part del govern valencià que ha dit que no es podia cremar rama”.

Una decisió que Ramón assegura que els ha condicionat molt el treball. La prohibició de cremes agrícoles a menys de 500 metres, entre barrancs, zones forestals i marges ha propiciat que pràcticament no es puga cremar a cap lloc i això ha portat a l’acumulació de rama. Una escena que Mampel, diu, portarà conseqüències. “Un problema que tenim en aquest munt de rama és que podem tindre plagues ja siga fong o el corconet que després passa a l’olivera, hi ha molta gent que té màquines de triturar però tot això no deixa de ser un polvorí i fins l’octubre no podrem cremar, a tot això si plou perquè sinó s’allargarà més”.

Una de les opcions és triturar la resta de poda. Però aquesta solució no és possible per a tots els agricultors. En aquest sentit, Mampel explica que “tens més consum de gasoil, ha de fer una inversió forta i necessites un tractor que molta gent no té”.

En les polítiques que s’han fet no s’ha consultat al món rural que és on passen les coses sinó que s’han decidit des d’un despatx d’una ciutat pel que consideren que hauria d’haver més diàleg amb les organitzacions agràries per optimitzar tots els treballs. “El territori s’ha mantingut tal com està perquè els llauradors l’han mantingut per lo tant totes les polítiques que es faiguen que menys que consultar-nos”.

Per tal d’optimitzar tots els treballs enguany com a solució, Ramón han aprofitat les rames que tenien acumulades a la finca per a portar-les a una explotació perquè aquesta la puga utilitzar per alimentar els animals. Una solució a l’actual situació encara que no l’única. “Ojalá pogueren vindre a buscar estes rames per a fer biomassa, però això també té un cost molt elevat i no pot ser. Al final del que es tracta és d’optimitzar el treball de tots” afegeix Mampel

A dos dies per a les eleccions europees Mampel remarca la importància d’aquestes per l’Europa verda i és que moltes polítiques es fan des d’Europa i les que tracten d’agricultura i ramaderia son algunes d’elles. Molt importants amb tot el referent a la PAC (Política Agrària Comú).

Directe