Cinctorres millora el camí rural Mare de Déu

Les millores realitzades inclouen l'ampliació de l’asfaltat i la millora del ferm

Cinctorres millora el camí rural Mare de Déu

L’ajuntament de Cinctorres aconseguix beneficiar-se de l’ajuda de Conselleria per la millora de camins en aquest cas, el camí de la Mare de Deu. El consistori en l’ajuda del voltant de 400.00 euros ha portat endavant les obres ja finalitzades.

El camí rural Mare de Déu, de Cinctorres, ha experimentat una sèrie de millores gràcies a les obres finançades per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Aquestes s’han desenvolupat a part del camí que connecta el municipi en la Todolella i La Mata pel camí de la Mare de Déu.

Des de el consistori, l’alcaldessa Mireia Mestre confirma que « la conselleria en fons europeus ens ha arreglat el camí de la mare de deu el camí rural que va fins a Todolella o la mata . Ja l’ajuntament de la mata se’n va fer càrrec del seu tros de camí i ara la conselleria ha acabat de fer el tros del terme de Todolella i Cinctorres . Era una pista que estava bastant mal i que avança molt els tems de trajecte».

Les obres, que s’han dut a terme a través del pla d’ajudes de la Conselleria d’Agricultura per al “Condicionament de camins rurals a les comarques d’Alt i Baix Maestrat i dels Ports” i han suposat una inversió total d’1.251.593,59 € aportats per la direcció general d’agricultura, ramaderia i alimentació. Pel que fa a la pista de Cinctorres d’inversió aproximada ha sigut de 400.000 euros.

Les millores realitzades inclouen l’ampliació de l’asfaltat i la millora del ferm. Aquestes actuacions han permès millorar considerablement la seguretat i la comoditat del trànsit tant a peu com en vehicle per als veïns de Cinctorres.

L’alcaldessa de Cinctorres, destaca la importància d’aquestes obres per al municipi i a més ressalta la importanica d’aquesta ajuda , ja que el camí Mare de Déu és una via de comunicació fonamental per a molts dels nostres veïns, i aquestes millores eren molt necessàries per a garantir la seua seguretat i comoditat.

Les obres en el camí Mare de Déu formen part del compromís de l’Ajuntament de Cinctorres amb la millora de les infraestructures rurals del municipi. Amb aquestes actuacions, el consistori busca facilitar la vida dels veïns i fomentar el desenvolupament rural.

Directe