Conselleria deixa en l’estacada als llauradors amb les ajudes estatals per la sequera i la guerra

La Unió va remetre un escrit al respecte, el passat 11 d'agost, al conseller José Luis Aguirre

La Unió Llauradora i Ramadera critica a la Conselleria d’Agricultura per no haver sigut sensible i deixar sense ajudes autonòmiques als llauradors de la Comunitat Valenciana afectats per la sequera i el conflicte bèl·lic a Ucraïna.

La normativa estatal de l’Orde APA/871/2023, de 20 de juliol, permetia que les comunitats autònomes concediren pagaments complementaris fins al límit del 200% sobre el qual es feia des de l’àmbit estatal. Les comunitats autònomes havien de comunicar abans del 20 de setembre el volum total de fons que tenen previst utilitzar per a aquest complement i els sectors i produccions secundades, indicant els imports unitaris i el nombre d’hectàrees així subvencionades en cada cas.

No obstant això, la Conselleria d’Agricultura dirigida per Vox no ha fet ús d’aquesta possibilitat i ha deixat sense complementar aquestes ajudes per part de la Generalitat als llauradors i només rebran suport econòmic de l’Estat els productors de cereal, fruiters (incloent cítrics, fruita d’estiu i cultius tropicals) i fruita seca.

El passat 11 d’agost, LA UNIÓ va remetre un escrit al conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, instant-li a establir ajudes complementàries a les autoritzades ja des de l’àmbit estatal per als productors de cereals, fruiters i fruita seca. En la carta se li demanava també que s’ampliaren a altres sectors, com el raïm de vinificació, olivar, hortalisses i ramaderia integrada, però no hi ha hagut resposta. LA UNIÓ reclama una reacció des de la Conselleria d’Agricultura perquè actue de manera diligent davant els problemes del sector. Tant la sequera que han patit molts sectors agraris valencians o altres adversitats meteorològiques com les pedregades, així com l’agreujament de les condicions del sector derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna, han provocat una pèrdua de competitivitat de les nostres explotacions i de la renda de les persones llauradores i ramaderes. En aquest sentit, l’organització proposa que en moments de crisis de diferents sectors s’establisquen ajudes per a les persones llauradores i ramaderes professionals i PIMES agràries.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “li vam dir fa més d’un mes a la Conselleria d’Agricultura que les comunitats autònomes podien complementar amb més ajudes les que recull l’ordre ministerial. De fet, hi ha algunes que han aportat fons propis però la Comunitat Valenciana no ha posat ni un euro més i el termini s’ha acabat. Han de gestionar i donar resposta a les necessitats de les persones llauradores i ramaderes”.

Hi ha dos sectors de molta rellevància per al sector agrari valencià que des de l’inici del conflicte bèl·lic a Ucraïna i que, malgrat haver-se vist afectats per la sequera o pedregades, no han entrat en cap línia de suport de les Administracions. Es tracta del raïm de vinificació i de l’olivar amb greus retallades de collita. L’organització considera que la superfície de cultiu d’olivar i vinya compleix un paper fonamental al nostre territori, ja que a més de representar uns ingressos econòmics per a les nostres zones d’interior, contribueixen a mantindre la població i porten ja diverses convocatòries d’ajudes sense que els seus productors puguen accedir a les mateixes. A més, altres sectors com per exemple el de les hortalisses o la ramaderia integrada també s’han vist afectats per aquestes circumstàncies que han provocat un augment dels costos de producció com l’increment de les despeses de regadiu (energia i hores reg) en el primer sector o increment d’alimentació ramadera i del cost energètic a les explotacions ramaderes, que no s’han vist tampoc compensats per cap suport en forma d’ajudes com sí l’han tingut altres sectors.

Directe