Comença a aplicar-se el pla d’emergència per la presència de la vespa assiàtica

Es tracta d'un depredador de l'abella mel·lífera, afecta a la producció de mel i a l'agricultura. S'ha detectat la presència als Ports.

El Ple del Consell ha informat del ‘Pla d’actuació d’emergència davant la presència de la vespa asiàtica en el nord de la província de Castelló’ que emprén la Conselleria d’Agricultura i que compta amb un pressupost de 200.000 euros.

A primers de mes la Generalitat confirmava la presència d’aquesta vespa al terme de Vallibona, i informava de la posada en marxa d’un protocol d’actuació d’emergència per a controlar-la i erradicar-la, així com d’una sèrie de labors de vigilància per a evitar l’expansió i frenar el greu risc que suposa per al sector apícola aquesta espècie inclosa en el Catàleg Nacional d’Espècies Exòtiques Invasors.

Es tracta del primer cas confirmat en la Comunitat Valenciana d’aquesta espècie, després de la identificació d’un exemplar en la població de Vallibona i que ha posat en alerta el sector apícola valencià, afectat en els últims anys per les importacions massives de països tercers i la sequera.

D’aquesta manera, es faran treballs de cerca i destrucció de nius de vespa velutina i la formació del personal de zones afectades.

Aquesta mesura es durà a terme a través d’una empresa pública mitjançant un contracte d’emergència.

A través del pla també s’estableix una xarxa de parany en el nord de la província de Castelló i altres zones afectades amb vista a localitzar noves poblacions de l’espècie.

Entre els objectius d’aquest document es troba frenar l’expansió de l’espècie a nous territoris i, en col·laboració amb els apicultors i agricultores, estudiar les mesures per a mitigar els seus impactes negatius sobre l’activitat abellaire i els ecosistemes.

El pla estableix un programa de seguiment de l’espècie per a millorar el coneixement de la seua dispersió i aclimatació en la zona afectada, amb la finalitat d’ajustar les accions de control en el marc d’un maneig adaptatiu, de manera que s’adopten les mesures més eficients a cada moment al mateix temps que es minimitzen els impactes negatius sobre espècies no objectiu.

Així mateix, es contractaran per via d’emergència equips de treball i els mitjans materials necessaris per a fer front a totes les mesures previstes i amb caràcter urgent es posarà en marxa un dispositiu format per diversos equips per a la localització de nius de vespa assiàtic en l’entorn inicial de detecció, emprant metodologies de rastreig, encebament i seguiment d’obreres. La finalitat d’aquesta acció és l’eliminació dels nius amb caràcter previ a la dispersió de reines fundadores, la qual té lloc al principi de la tardor.

A més, es treballarà en la localització de nous exemplars de vespa asiàtic mitjançant la instal·lació de parany en el terme municipal de Vallibona i municipis de les comarques dels Ports i Baix Maestrat i Vall d’Alba i la col·laboració amb els apicultors amb ruscos situats a la província de Castelló perquè revisen els seus assentaments de ruscos i comuniquen la presència o absència de la vespa velutina.

Es programaran cursos de formació d’apicultors i llauradors i totes aquelles persones que puguen tenir contacte de risc amb aquesta espècie, així com de les administracions municipals i autonòmiques competents en la gestió d’aquesta problemàtica.

S’implementaran accions de sensibilització de la població en general com a cartells informatius i línies telefòniques de contacte per a avisos i una coordinació entre les conselleries competents mitjançant la creació de comissions de seguiment i grups de treball per a l’adopció de mesures de reducció de riscos de la propagació de la Vespa velutina, la protecció de l’apicultura i agricultura i la protecció de les persones.

Directe