Es presenta un pla de control de la població de porcs senglars a la Comunitat Valenciana

La proposta vol fer front a una problemàtica que afecta l’agricultura, la biodiversitat i seguretat viària

La Conselleria de Transició Ecològica ha presentat l’esborrany del Pla de Gestió de les Poblacions de Porcs Senglars en la Comunitat Valenciana. Una estratègia que preveu nous mecanismes per a determinar els llocs on és necessari augmentar els controls sobre aquesta espècie, davant la sobreabundància de les seues poblacions i els problemes que genera.

La proposta ha estat presentada, entre altres qüestions relacionades amb actualitzacions de normatives, en el Consell Valencià de Caça per la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, i pel director general de Gestió del Medi natural, Julio Gómez.

En aquest òrgan consultiu estan representades les associacions de caça, l’Administració, grups científics i conservacionistes, el SEPRONA de la Guàrdia Civil i la Policia Autonòmica, entre altres organismes i institucions.

L’objectiu principal, segons ha assenyalat la consellera Isaura Navarro, és “continuar implementant mesures per a fer front a una situació que està causant molts problemes al nostre territori, fonamentalment als cultius i l’agricultura, però també a la seguretat en les carreteres i a la biodiversitat del nostre medi ambient”.

A més, ha destacat que des de la Conselleria de Transició Ecològica “dirigirem un pla de comunicació destinat específicament als ajuntaments, dedicat a detallar l’abast de les noves mesures i perquè siguin coneixedors de totes les eines i possibilitats que tenen per al control cinegètic”.

Per a centrar les estratègies d’actuació, el pla ampliarà criteris per a esclarir què s’entén per sobrepoblació en una zona determinada. D’aquesta manera, ara s’analitzen també com a criteris de control les zones on es registra una major densitat de senglars, la proximitat a cultius agrícoles, l’índex d’accidents de trànsit que provoquen aquests animals i la seva possible afecció a la biodiversitat de les zones humides.

Augment de
les captures

La tendència de captures de senglar en la Comunitat Valenciana constata una línia poblacional significativament ascendent, segons determina el pla, aconseguint en l’actualitat un volum de captures que multiplica per dues vegades i mitja les de deu anys enrere, i més de vint vegades la de vint anys enrere.

L’activitat cinegètica, juntament amb els dispositius de captura a nivell remot, són els principals sistemes de control de les poblacions.

Directe