LA UNIÓ reclama que actualitze el catàleg d’arbres monumentals i singulars

També vol que els propietaris d'oliveres mil·lenàries puguen cobrar ajudes per mantindrel's

LA UNIÓ reclama que actualitze el catàleg d’arbres monumentals i singulars

LA UNIÓ Llauradora sol·licita a la Conselleria d’Agricultura que duga a terme una actualització del catàleg d’arbres monumentals i singulars, l’última revisió dels quals data ja del 15 de gener de 2020. Cal assenyalar que la Generalitat Valenciana va ser pionera, gràcies a la iniciativa de LA UNIÓ, per a protegir i frenar entre altres coses l’espoli d’oliveres monumentals, amb la llei 4/2006 de Patrimoni Arbori Monumental. En 2018 es va aconseguir també un reglament que protegia també les oliveres de més de 350 cm,

Transcorregut aquest temps cal avançar i actualitzar el cens d’arbres d’oliveres catalogades i identificades com a monumentals en zones de cultiu tradicional la conservació del qual és prioritària. Però també cal aconseguir -com advoca LA UNIÓ- que els seus propietaris obtinguen una ajuda que contribuïsca a mitigar els sobrecostos per la seua cura, que seria també una compensació a la pèrdua de producció que representa el seu manteniment en detriment de noves plantacions més joves i productives.

En aquest sentit, les intenses gestions realitzades per LA UNIÓ davant la Conselleria d’Agricultura han fructificat perquè dins de l’ajuda associada a l’olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental hi haja en la pròxima PAC una ajuda específica per als olivars centenaris i que podria estar entre els 21 i 42 euros/hectàrea, segons la dimensió de l’explotació, sempre que estiguen dins del SIGPAC. Es tractaria així d’una ajuda a l’olivar tradicional i amb un alt valor mediambiental que compense l’esforç dels llauradors professionals (llauradors actius) per mantindre el cultiu i l’activitat en les nostres zones que tenen fortes limitacions per a això.

D’altra banda, LA UNIÓ també ha presentat una proposta d’ajuda agroambiental per als cultius de secà (olivar, fruita seca, vinya i cereal) perquè la Conselleria d’Agricultura ho incloga en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. L’organització agrària ressalta la importància estratègica que tots aquests cultius tenen per a l’activitat econòmica de les zones d’interior, en risc de despoblació, i que per les seues característiques són menys competitives que les zones de regadiu. Amb això advoca per donar una ajuda addicional de 100 euros/hectàrea perquè realitzen pràctiques beneficioses per al medi ambient com la lluita biològica contra plagues i malalties de cadascun d’aquests cultius o pràctiques sostenibles per al cultiu.

Directe