LA UNIÓ alerta dels problemes en la compravenda de garrofes d’arbres o horts disseminats

Demana que es presente el DATA per a realitzar operacions de compravenda de garrofes

LA UNIÓ Llauradora ha constatat en les últimes dates un augment de compravendes de garrofes procedents d’arbres o horts disseminats. El gran valor que ha adquirit en els últims temps la garrofa ha provocat que molts propietaris d’aquests arbres o horts disseminats, no considerats per la legislació actual com a producció agrícola, estiguen venent la seua producció sense cap mena de garantia.

El descontrol d’aquesta pràctica podria implicar alguns perills que seria convenient solucionar per a posar una mica d’ordre en un sector que tradicionalment ha sigut molt residual, però que ara sembla remuntar.

El desconeixement de la procedència de la garrofa no garanteix la imprescindible garantia fitosanitària exigida als productors i pot posar en perill la salut del consumidor que no té la seguretat que només s’hagen utilitzat productes autoritzats.

També les vendes d’aquestes garrofes d’arbres i horts disseminats podrien facilitar la venda de garrofes robades, ja que amb l’argument que procedeix d’un hort o arbre disseminat es legalitzaria la compravenda de producció robada provinent de productors agrícoles.

És imprescindible, doncs, per a qualsevol operació de compravenda, segons l’organització agrària, tindre coneixement de la procedència (identificació cadastral) i titularitat, de tal manera que es puguen exigir responsabilitats en el cas que es detecte un frau.

Per aquests motius LA UNIÓ, i a fi de donar a conéixer la seua posició sobre aquesta qüestió que en les últimes setmanes ha generat incertesa no sols als propietaris d’arbres o horts disseminats, sinó també als llauradors, ha traslladat una proposta a la Conselleria d’Agricultura perquè en la compravenda de tots els productes primaris i agroalimentaris procedents d’arbres o horts disseminats, entre els quals s’inclou la garrofa, siga imprescindible la presentació del Document d’Acompanyament i Traçabilitat Agrària (DATA) que garantisca la seua traçabilitat i de seguretat al consumidor.

Directe