La Diputació farà el tractament aeri contra els mosquits quan es pugue per legislació

Hi ha una directiva europea al respecte

La Diputació farà el tractament aeri contra els mosquits quan es pugue per legislació

La Diputació de Castelló ho té tot disposat per a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la realització de vols per a tractament aeri contra els mosquits en el moment que es donen les condicions necessàries, que segons la diputada de Medi Natural, María Jiménez, «no són les actuals» perquè «el larvicida que s’utilitza perd tota la seua efectivitat en els moments en els quals que hi ha forts episodis de pluja en diluir-se entre les masses d’aigua estancada».

La responsable de l’àrea de Medi Natural considera que «entre tots hem de fer la pedagogia necessària per a no induir a error a la ciutadania», a la qual convé traslladar l’existència d’una normativa europea que únicament autoritza la realització de vols de manera excepcional perquè «amb caràcter general el tractament aeri està prohibit i només s’autoritza en les zones de difícils accés terrestre en els moments en els quals es produeix una proliferació massiva amb risc per a la salut de les persones». «Uns vols que necessàriament han de ser amb helicòpters i no amb avionetes, perquè per raons d’eficàcia tècnica ja no s’autoritza la utilització d’aquestes últimes».

María Jiménez afegeix que el larvicida que s’aplica amb els tractaments aeris és «exactament el mateix que quan s’actua via terrestre» i que «és efectiu en la fase de larves, no quan els mosquits són individus adults».

En conseqüència, assenyala la diputada, «quan l’empresa concessionària del contracte de control i vigilància ens diga que es donen les condicions necessàries per a sol·licitar la realització d’un vol, el farem». No obstant això, recorda que «ha de ser quan hi haja molta aigua embassada en zones a les quals no es puga accedir de manera terrestre, amb temperatures mínimes altes i quan no ploga, perquè el larvicida no es diluïsca i perda tota la seua efectivitat».

D’altra banda, Jiménez recorda que «la batalla contra els mosquits ens incumbeix a tots, i que si bé la Diputació ha d’encarregar-se d’aplicar els tractaments en zones de marjal i aigües estancades, els ajuntaments són els encarregats de realitzar tractaments en les zones no humides dels seus termes municipals».

De totes maneres, la diputada considera que enguany la situació és millor que en campanyes anteriors perquè la Generalitat Valenciana ha aprovat el pla de vol per a les poblacions de costa, amb el que es corregeix els problemes que va haver-hi en altres moments quan la conselleria no va poder autoritzar els vols en alguns ajuntaments que no havia presentat prèviament el preceptiu pla de vols.

30% més de jornades
de tractament

Jiménez ha finalitzat dient que el Pla Provincial contra els Mosquits es manté actiu tot l’any i que «després del venciment dels contractes dels dos anys anteriors, hem tirat avant una nova licitació en la qual s’han introduït millores de diversa índole, que impliquen un augment del 30% el nombre de jornades de tractament terrestre, que si en 2021 van ser 300, en el present exercici passaran a ser 390».

Directe