L’Ajuntament de Peníscola projecta obres de millora en el Camí dels Abellers amb fons europeus

El consistori ha sol·licitat finançament per a l'execució del projecte amb fons REACT-EU

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Peníscola ha tramitat la sol·licitud a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a finançar el projecte tècnic de millora del camí dels Abellers, concorrent a la convocatòria pública per a l’obtenció de fons europeus del programa REACT-EU per al condicionament de camins rurals públics.

L’actuació que es pretén realitzar en el traçat de camí dels Abellers, abasta des del seu encreuament amb el camí de la Volta pel nord, fins a 150 m abans d’arribar a la rotonda del seu encreuament amb la carretera CV-141 pel sud, per a així, “poder entroncar amb la part del camí dels Abellers que es troba en bones condicions d’asfaltat” ha explicat l’edil de l’àrea d’Urbanisme, Jorge Rovira, “avançant així en la planificació de l’execució d’un projecte de millora necessari i prioritari per al nostre equip” ha confirmat.

La longitud total de tots els trams que es pretén reasfaltar és de 2.400m, la qual cosa suposarà una superfície asfaltada de 14.400m2.

Els treballs a realitzar comprendran “la neteja dels marges del camí; buidant, esbrossant i refinant els dos vorals en una amplària màxima de 1m; a més del fresat i escombratge en entroncaments per a evitar un increment de la cota de la calçada, deixant agranada tota la superfície afectada per a la posterior aplicació d’una capa de reg d’adherència de preparació de la superfície de suport, per a l’aplicació de la capa de rodadura final de paviment realitzat amb mescla bituminosa” ha concretat l’edil.

Directe