Puja la llum, els pinsos o els fertilitzants i ho paguen els ramaders

LA UNIÓ demana mesures urgents davant l'encariment dels costos de producció en el camp valencià

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders denuncia que la brutal pujada dels fertilitzants, electricitat, gasoil o pinsos no s’està traslladant als preus percebuts pels llauradors i ramaders i per això s’agreuja la crisi que pateix el sector.

Les últimes dades publicades d’índexs de preus pagats per béns i serveis agraris, que corresponen a juny, marcaven una tendència a l’alça, no sols per als adobs, sinó també per a llavors i plançons, alimentació per al bestiar, productes fitosanitaris, energia, serveis veterinaris, despeses generals i altres despeses de conservació. A més, en els mesos següents a eixa data, l’encariment d’algun d’aquests capítols ha sigut desorbitat i a més el fa dia a dia i no hi ha senyals que l’espiral creixent vaja a desaparéixer a curt termini.

Productes molt utilitzats, com la urea 46% estan per damunt dels 0,70 €/kg, duplicant el preu que tenien en 2020 per aquestes mateixes dates. Encara que moltes altres matèries s’utilitzen en abonat, la urea és representativa del que està succeint. A la major demanda d’aquests productes (nitrogenats, fosfatats, potasses) a nivell mundial durant les últimes dècades, se li han unit factors d’oferta lligats als alts costos de l’energia que, a manera de tempesta perfecta, està incidint en la reducció o paralització de la seua activitat per part de fabricants europeus el que està tensionando el mercat de manera greu. En el cas dels adobs nitrogenats, el 60% i el 80% dels costos de producció dels mateixos es deuen a les oscil·lacions del gas natural.

Per als ramaders, la principal preocupació és ara la pujada del cost de l’alimentació animal, que s’ha disparat en els últims mesos. Els pinsos estan hui un 23% més cars que l’any passat.

També el gasoil agrícola ha pujat un 40% i el preu de l’electricitat és 8 vegades superior al registrat a l’octubre de 2020. “Aquests costos, que no s’acaben repercutint en els preus dels nostres productes, ens col·loquen a la vora de l’abisme” declaren fonts de LA UNIÓ. L’organització considera que, a més, es posa de manifest el fracàs de les mesures adoptades al març passat en el marc de la Cadena Alimentària i la necessitat de fer una reforma en profunditat “i no un mer maquillatge”.

LA UNIÓ, a través la seua organització estatal Unión de Uniones, ja s’ha dirigit per escrit al Ministre d’Agricultura, Luis Planas, per a reclamar que trasllade a la Comissió Europea la petició formal que se suspenguen els aranzels que graven les entrades de mescles d’urea i nitrats amònics des de l’any 2019, quan es va adoptar aquesta mesura contra les importacions procedents de Rússia, els Estats Units i Trinitat i Tobago. “Eliminar aquesta imposició podria contribuir a alleujar l’actual situació” opina l’organització, que denuncia, a més, la doble vara de mesurar de les autoritats europees “tan reticents sempre a limitar les importacions dels productes agrícoles i ramaders que es beneficien de dúmping social o ambiental, encara que els nostres estiguen amb els preus afonats”.

Directe