L’aprofitament del mont públic d’Herbeset finalitza concessió

Morella trau periòdicament a subhasta els aprofitaments de pastures, apícola i de caça

L’Ajuntament de Morella trau a concurs l’aprofitament de pastures del mont públic d’Herbeset, al terme municipal de la localitat. Amb una superfície de 168,519 hectàrees el bosc d’Herbeset ix amb un preu d’inici en la licitació de 1000 euros a l’alça amb una quantia de 9 UGM. La duració del contracte serà de 5 anys en el període que va des de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre del 2025.

La obtenció de documentació i informació es podrà fer a l’Ajuntament de Morella, a les dependències municipals ubicades al carrer Segura Barreda, 28 de la localitat, al correu electrònic ajuntament@morella.net o a la seu electrònica a partir del moment de fer-se pública la licitació en el BOP, a partir de la qual els interessats comptaran amb 15 dies hàbils de termini per presentar les seues ofertes.

L’Ajuntament de Morella trau periòdicament a subhasta els aprofitaments de pastures, apícola i de caça dels monts públics amb els que compta el seu terme municipal que són aquest esmentat d’Herbeset, junt als de Pereroles, Carrascals, Vallivana i el Bovalar d’Ortells. En el ple ordinari que es celebrarà el dijous el regidor de Monts Públics, Joel Pascual, informarà de l’estat de tots ells ja que properament se subhastarà l’aprofitament cinegètic dels monts de Carrascals, Pereroles i Herbeset, els quals han estat sol·licitats a Conselleria i es troben a l’espera de rebre el plec de condicions.

El regidor destaca que ‘un bon aprofitament dels monts és bàsic per a la seua gestió. En el cas de Morella comptem en grans superfícies i especialment animem als ramaders locals a que es presenten i puguen traure un benefici de les mateixes’.

Per a l’any vinent, a darrers de setembre, finalitzen les adjudicacions de l’aprofitament de pastures de Pereroles i Carrascals. A la seua vegada els de Vallivana estan vigents fins el 2024.

Directe